NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

By Publikováno 23. 10. 2019 Aktuality

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se v pondělí 21. října 2019 uskutečnila v hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919–2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles D. Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.

„Mám velkou radost a jsem hrdá, že v horní komoře Parlamentu ČR proběhla konference, která připomněla Tomáše kardinála Špidlíka. Jeho dílo čítá mnoho textů a Jan Pavel II. označil dílo Tomáše kardinála Špidlíka jako teologii pro třetí tisíciletí,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková, která je hlavní iniciátorkou oslav výročí narození boskovického rodáka.

„Vysoké lidské hodnoty mohou vyrůst jenom ze svobody,“ připomíná jeden z citátů kardinála Špidlíka. Je takřka symbolické, že v roce 30. výročí sametové revoluce si připomínáme také 100. výročí narození mimořádného teologa kardinála Tomáše Špidlíka. Právě svoboda stejně jako otevřenost a čistota lidského srdce totiž zaujímaly v jeho díle mimořádné místo.

Odkaz kardinála Špidlíka

Kardinál Dominik Duka OP ve svém příspěvku promluvil o odkazu kardinála Špidlíka a připomněl, jak důležitou roli sehrálo místo, kde Tomáš Špidlík vstoupil k jezuitům a kde jsou pohřbeny jeho ostatky.

„Můžeme naslouchat hlubokému odkazu muže, který vyjadřuje a hledá odpovědi na otázky, které jsou zcela aktuální. Tomáš Špidlík vstoupil do našeho povědomí svojí moudrostí, která dokáže laikům popularizovat nejrůznější témata,“ řekl kardinál Duka.

„Byl to hlas přicházející z Vatikánského rozhlasu po celou dobu komunistické diktatury, který nás uváděl do hloubky Božího života, Nejsvětější Trojice a Ježíše Krista, ale také nás dokázal konfrontovat s velkým duchovním bohatstvím církve,“ zdůraznil kardinál Duka.

„Je důležité si uvědomit, jak důležitou roli sehrálo místo, kde Tomáš Špidlík vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, a to je cyrilometodějský Velehrad. Místo, které sehrálo obrovskou roli v dějinách nejen Čech, Moravy a Slovenska, ale i celé střední Evropy,“ dodal kardinál.

Moudrost a mezilidské vztahy

Pomocný biskup olomoucký Antonín Basler na konferenci tlumočil poselství arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera, který zdůraznil jeho moudrost a lidskost a schopnost budovat mezilidské vztahy.

„Jeho věda procházel srdcem, proto se dokázal ke každému snížit. Nevnucoval své myšlenkové pochody, ale dělil se o plody svého poznání a podával je ve stravitelné formě. Znal mnoho, ale neutápěl se v detailech, důležité pro něho byly souvislosti. Dlouhý život mu umožnil dělat poctivé analýzy a dozrát k syntézám. Vrcholem pro něho nebyl vědění, ale moudrost, ke které přiváděl mnohé a sám pokorně ustupoval do pozadí,“ napsal arcibiskup Graubner.

„Navázané vztahy přátelské lásky se staly základem ke stavění významných mostů v ekumenismu i kultuře. Stal se skutečným duchovním vůdcem, který lidem nebral svobodu, ale ponechával lidem radost z poznání,“ uvedl ve svém poselství arcibiskup Graubner.

Humor jako lék proti herezím

Na konferenci vystoupil také pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul, který ve svém příspěvku zdůraznil smysl pro humor v životě kardinála Špidlíka a jeho vřelý vztah k moderním technologiím.

„Setkal jsem se s kardinálem Špidlíkem jenom dvakrát, ale i z těchto krátkých setkání bylo zřejmé, že ho mohu charakterizovat trojicí pojmů: humor, otevřenost a člověčina. On sám viděl humor lék proti všem herezím, jako schopnost dívat se na svět Božíma očima,“ řekl biskup Konzbul.

Dále zmínil, že se kardinál Špidlík narodil v roce, kdy vzducholoď poprvé přeletěla Atlantik, a zemřel v době, kdy se internet začal stěhovat do mobilních zařízení. Ačkoliv během jeho života došlo k obrovské proměně nejrůznějších technologií, on sám pozitivně přijímal všechny technické vymoženosti a aktivně pracoval s počítačem.

„Když si rok před svou smrtí poranil nohu, protože se zamotal do kabelu od počítače, tak sám sebe označil za mučedníka počítačových technologií,“ dodal s úsměvem biskup Konzbul.

Hosté konference si také mohli prohlédnout výstavu „Z celého srdce“, která svým názvem odkazuje na motto Špidlíkova kardinálského erbu a návštěvníkům představuje nejen život kardinála, ale také vybrané citáty z jeho teologických literárních děl.

Tomáš Tetiva, www.cirkev.cz