NAVRCHOLU.cz

Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka

By Publikováno 21. 10. 2019 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Aktuality Kalendář hlavní strana
Ostrožská Lhota Map

Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě, aby si v úterý 5. listopadu 2019 připomněli 37. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka.

Společná modlitba začne v 16.00 korunkou k Božímu milosrdenství a poté následuje mše svatá a krátká adorace. Po bohoslužbě pak účastníci navštíví Šuránkův hrob na nedalekém hřbitově.

A co kněze do Lhoty přivádí?

Už jedenáctým rokem se skupina kněží schází první úterý v měsíci na sv. Antonínku ke kající bohoslužbě.
Přicházejí, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů. Prosí za vlastní posvěcení, vytrvání v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání.

Jednou za rok dělají výjimku a sejdou se v Ostrožské Lhotě, která je rodištěm a místem posledního odpočinku služebníka Božího P. Šuránka, jenž zasvětil svůj život formaci kněží. Přicházejí v listopadu, kdy si připomínáme nejen jeho úmrtí, ale i narození pro věčnost.

Letos v listopadu navíc uplyne přesně 90 let od chvíle, kdy byl ve svých 27 letech jmenován spirituálem kněžského semináře v Olomouci. Tuto funkci zastával v letech 1929-1948. Krátce se výchově kněžského dorostu věnoval i v době uvolnění 1968–1970.

Za kněze se však modlil celý svůj život a veškerá příkoří, která v době totality prožíval, za ně obětoval.

Zdroj: www.antoninek.cz