NAVRCHOLU.cz

Arcibiskupství přijme ředitele Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi u Přerova s nástupem do funkce k 1. únoru 2020.

Podmínky: praktikující katolík / katolička, vysokoškolské vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku nebo sociální pedagogiku a pětiletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

Přihlášky zasílejte do 13. prosince 2019 (rozhodující je datum podání zásilky) na adresu Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc.

K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti, svou představu o církevním dětském domově v rozsahu do třech stran.

Výběrové řízení se uskuteční ve středu 18. prosince od 14.00 v budově arcibiskupské kurie na adrese Biskupské nám. 2, Olomouc.