NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Při řešení nezaměstnanosti mladých lidí je důležitá výchova i nabídka odborné praxe“

By Publikováno 15. 10. 2019 Aktuality

Ve dnech 4.–6. října 2019 se na Velehradě konal již 21. ročník mezinárodního semináře spolku Křesťan a práce o nezaměstnanosti mladých lidí a jejich přípravě k povolání. Sešlo se na 90 účastníků z 8 zemí Evropy, zastupující zaměstnanecké neodborové organizace „Evropské hnutí křesťanských pracujících“ (ECWM).

Přednášeli zde pedagogové českých i zahraničních univerzit i odborníci z praxe a probírali téma z pohledu ekonomického, pedagogického, právního, sociálního, teologického, z hlediska zaměstnavatele, statistika i publicisty. Akce byla realizována mimo jiné díky finanční podpoře Evropského centra pro zaměstnanecké otázky, resp. Evropské komise.

Z příspěvků a následných diskusí vyplynulo, že pro uplatnění na trhu práce je klíčový rozvoj kompetencí, přičemž člověk si je osvojuje předně v rodině, avšak důležitou roli hraje rovněž školství. V mnoha zemích ovšem plní školy tuto úlohu pouze v malé míře a nereagují příliš pružně na měnící se potřeby současného světa, nehledě na to, že např. v České republice komplexní koncepce školství chybí. V rámci rozvoje kompetencí a ve snaze prosadit se je ovšem třeba respektovat určité etické zásady.

Rovněž důležitá – zejména v oblasti odborného školství – je spolupráce škol a podniků, které by poskytovaly žákům v dostatečné míře odbornou praxi a výhledově by jim mohly nabídnout zaměstnání. Účastníci zdůrazňovali, že ze strany podniků i zaměstnanců musí panovat lidský přístup, který přispěje tomu, že nabízená práce bude skutečně lidsky důstojná. V této souvislosti byl také připomenut 7. říjen jako den lidsky důstojné práce, který si hnutí Křesťan a práce i celá evropská síť ECWM každoročně upozorňuje a realizuje při této příležitosti nejrůznější aktivity: bohoslužby, modlitební setkání, debaty, kampaně, atd.

Jiří Konečný, předseda spolku