NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Žáci Církevní ZŠ ve Veselí se vydali do Anglie i do pracovního procesu

By Publikováno 11. 10. 2019 Aktuality, Školy

Za prvních několik týdnů školního roku stihli žáci Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou nasbírat spoustu zážitků z cest i první úspěchy v soutěžích.

Adaptační pobyt šesťáků

Žáci 6. ročníků prožili příjemný adaptační pobyt v rámci projektu „Seznamujeme se“ v Rajnochovicích. Na děti se těšila parta sehraných instruktorů, kteří je prostřednictvím aktivit, her a činností, vedli ke spolupráci, vzájemné komunikaci, toleranci a upevňování dobrých vztahů v třídním kolektivu.

Profesní poradenství jinak

Vybraní žáci 8. a 9. ročníků se v rámci volby dalšího studia na středních školách zúčastnili exkurzí v pražírně kávy Kamikava ve Veselí nad Moravou, ve firmě Petr Hobža Snack, a.s. ve Strážnici, ve firmě Ray Service, a.s. ve Starém Městě a ve společnosti Siempelkamp CZ, s.r.o v Blatnici. Postupně jsou žáci seznamováni s pracovními pozicemi, obsluhou a údržbou výrobních linek, prací na CNC strojích, jaké schopnosti a dovednosti by měl mít podnikatel.

Školní družina a podzimní tvoření

Školní družiny Šikulové a Čtyřlístek se zúčastnily Výstavy ovoce a zeleniny a také Výstavy drobných chovatelů na Benátkách, kterou každým rokem pořádá Zahrádkářský svaz. Děti ze školní družiny Sluníčka dlabaly dýně a vyřezávaly obličeje. Své vytvořené „Dýňáky“ vystavily na školní zahradě. Nechybělo ani tradiční podzimní tvoření se seniory ze Zdislavy.

Jazykově poznávací pobyt v Anglii

V září se žáci 2. stupně zúčastnili jazykově poznávacího pobytu v anglickém Oxfordu. Žáci dopoledne absolvovali výuku angličtiny s rodilými mluvčími a odpoledne se věnovali poznávání památek Oxfordu, navštívili rodiště W. Shakespeara ve Stratfordu, prehistorický Stonehenge, hrad Warwick a památky Londýna. Své vědomosti upevňovali také konverzací v anglických rodinách, kde byli ubytováni.

Úspěch v Ekolympiádě

V září proběhl ve Strážnici 13. ročník soutěže „Ekolympiáda“. Jedná se o celodenní soutěž s ekologickou tematikou pro žáky 2. stupně, kterou každoročně organizuje strážnické Purkyňovo gymnázium, nositel titulu Ekoškola. Po vědomostním testu následovala stezka, kde žáci plnili praktické úkoly z oblasti botaniky, zoologie, zeměpisu, fyziky a chemie. Na závěr zpracovali ekologický projekt na téma Plasty. Náš tým ve složení Lucie Urbančíková, Matyáš Červinka a Simona Knotková obsadil krásné 2. místo, ke kterému gratulujeme a děkujeme za bezvadnou reprezentaci školy.