NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Program listopadové národní pouti do Říma

By Publikováno 11. 10. 2019 11 listopadu, 2019 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Řím Mapa

Blíží se národní pouť do Říma, kde společně oslavíme 30 let od svatořečení sv. Anežky České a poděkujeme za 30 let svobody v naší zemi. Pro účastníky přinášíme finální program.

Pondělí 11. 11. 2019 

  • 11.00 Modlitba českých a moravských biskupů a společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila (z důvodu nízké kapacity baziliky je tato akce určená pouze pro biskupy a pozvané. Poutníky prosíme, aby baziliku navštívili v jiném čase).
  • 15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore
  • 18.00 Reprezentativní koncert „České nebe“ v bazilice sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Jana Zástěry.

Úterý 12. 11. 2019 – den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 

  • 10.00 Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu 
  • Po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.
  • 20.00 Koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelina a Petra v Lateránu (Via Merulana) – titulární kostel kardinála Dominika Duky, řídí Štěpán Policer

Středa 13.11.2019 – svátek sv. Anežky České 

  • 9.30 Generální audience u papeže Františka – Svatopetrské náměstí ve Vatikánu – předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné
  • 15.00 Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále

Po návratu z Říma v sobotu 16. listopadu, v předvečer státního svátku, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II.

Zdroj: www.cirkev.cz