NAVRCHOLU.cz

Kněžský seminář zve mladé muže k adventní duchovní obnově

od do
Aktuality Duchovní cvičení Kalendář hlavní strana
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář Map

Ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2019 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční jubilejní, desátá adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede biskup Josef Nuzík.

„Slovo VIR neoznačuje původce nakažlivé nemoci či zhoubný počítačový program, ani se nejedná o žádnou zkratku. Význam musíme hledat v latině, kde toto kratičké slůvko nese význam ‚muž‘. A není náhodou, že je od něj odvozen také výraz virtus neboli ‚ctnost‘, tedy dobrá vlastnost, která šlechtí každého muže,“ vysvětlují název duchovní obnovy pořadatelé.

Na rekolekci jsou zváni všichni mladí muži od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to, a chtěli by udělat další krok. Ti, kdo jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každodenních povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem. Třídenní program jim nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem a své místo v něm má rozjímání nad Písmem, lectio divina, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Další informace a přihlášky (do 22. listopadu) je možné získat na webové adrese www.knezskyseminar.cz/vir.