NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurz v Olomouci umožní poznat dílo sv. Cyrila a Metoděje

By Publikováno 30. 9. 2019 18 října, 2019 Kalendář hlavní strana, Přednášky
Naplánovaná událost Kalendář hlavní strana Přednášky
Olomouc – Klub křesťanské akademie MSKA Mapa

Moravsko-slezská křesťanská akademie zve zájemce k účasti na kurzu „Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje“. V jubilejním roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila bude probíhat při devíti setkáních v budově Arcibiskupské knihovny, první setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2019.

Kurz má sloužit k hlubšímu poznání díla sv. Cyrila a Metoděje, kterým přispěli k duchovnímu a kulturnímu rozvoji našeho národa a Evropy, i k inspiraci v současné evangelizaci a duchovnímu dialogu. Probíhat bude od 17. října do 12. prosince vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00.

Anotace přednášek:

Dílo sv. Cyrila a Metoděje v historickém kontextu Evropy (doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.): Cyklus se zaměří na odhalení historických souvislostí působení sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu současné společnosti. Zaměří se zejména na dějiny cyrilometodějské tradice slovanských národů s odkazem ke křesťanskému kulturnímu dědictví střední Evropy. Účastník získá schopnost orientovat se v dané problematice pomocí znalostí jejích historických kořenů a zároveň získá hlubší porozumění základních kořenů identity české státnosti.

Biblické dílo sv. Cyrila a Metoděje a české biblické překlady (prof. Ladislav Tichý, Th.D.): Cyklus umožní orientovat se v základních otázkách biblických překladů a seznámí s překlady ve slovanských jazycích i uvedením do biblistiky. Rozvine také kompetence jeho návštěvníků v biblické nauce a umožní jim porozumět Písmu svatému a zlepší možnost předávání poznatků ve společnosti.

Filozofické učení v době sv. Cyrila a Metoděje a západní filozofie (doc. Petr Dvořák, PhD.): Cyklus se zaměří na představení filozofického učení v době sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu západní filozofie sv. Tomáše Akvinského. Kurz poskytne základní orientaci ve filozofické nauce a porozumění principům křesťanské filozofie.

Více informací: www.mska-akademie.cz