NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Podzimní festival duchovní hudby připomene také arcibiskupa Rudolfa Jana

By Publikováno 25. 9. 2019 3 října, 2019 Aktuality, Hudba, Kalendář hlavní strana, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Hudba Kalendář hlavní strana Tisková zpráva
Olomouc – Arcibiskupský palác Mapa

V olomouckých kostelích i na jiných místech se od 22. září do 20. října 2019 koná Podzimní festival duchovní hudby. Při osmi večerech, kdy se představí interpreti z ČR, Slovenska, Německa a Nizozemí, nabízí čas strávený se známými skladateli i nečekaná setkání.

Zajímavý koncert je v rámci festivalu plánován na středu 2. října v Arcibiskupském paláci. Od 19.00 zde Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová (klavír), Radim Kresta (housle) a Jan Páleníček (violoncello) představí díla, která Ludwig van Beethoven věnoval svému žáku, olomouckému arcibiskupovi a arcivévodovi Rudolfu Janovi. Konkrétně zazní „Sonáta pro klavír Es dur ‚Les Adieux‘“ a také „Klavírní trio B dur ‚Arcivévodské‘“.

„Roku 1819 se stal olomouckým arcibiskupem Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský, nejmladší syn císaře Leopolda II., a zůstal jím až do své smrti roku 1831. Jeho zájem o Olomouc i celý region byl velmi intenzivní a nesený moderními myšlenkami: založil huť, která je dnes známá jako Vítkovické železárny, stál při vzniku prvního olomouckého parku i olomouckého divadla a velmi pozorně se věnoval také rozvoji moravského školství. Před nástupem do biskupského úřadu byl žákem Ludwiga van Beethovena, který ho učil hře na klavíru a kompozici,“ shrnuje životní osudy třetího olomouckého arcibiskupa organizátorka festivalu Dobromila Hamplová.

Klavírní sonáta „Les Adieux“ začala vznikat roku 1809 v souvislosti s odchodem Rudolfa i celé císařské rodiny z Vídně před postupující francouzskou armádou. Dílo tvoří tři části: první se nazývá „Loučení“ a vznikla krátce před odchodem Rudolfa z města, druhá část nese označení „Nepřítomnost“ a její vznik souvisí s Rudolfovým exilem a třetí, „Opětné shledání“, vznikla až po návratu v roce 1810. V témže roce začal Beethoven komponovat i klavírní trio „Arcivévodské“, které dokončil v březnu 1811.

Dramaturgie letošního ročníku festivalu nabízí kromě L. van Beethovena také díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, J. Brahmse, G. F. Händela nebo A. Dvořáka, ale také skladatele pozdního středověku i moderní doby. Oproti ročníkům předchozím letos zazní také řada děl instrumentálních a společně s vokálními sólisty se představí i několik špičkových hráčů na sólové nástroje. Vedle českých a moravských umělců zavítá do Olomouce i řada interpretů ze Slovenska, Německa a Nizozemí. Podrobný program je uveden na webu www.podzimni-festival.cz.