NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Kroměříži slavili Den církevního školství

By Publikováno 19. 9. 2019 26 září, 2019 Aktuality, Fotogalerie

V polovině měsíce září, na svátek sv. Ludmily, oslavily děti z Církevní základní školy v Kroměříži i z kroměřížského děkanátu Den církevního školství.

Celý program byl zahájen mší svatou v kostele Panny Marie, pro mladší děti pak následovalo divadelní představení „Z deníku kocoura Modroočka“ v podání herců z dramatického kroužku Církevní ZŠ. Před obědem děti prošly připravená stanoviště s úkoly na farní zahradě Panny Marie a v Podzámecké zahradě, pak všichni zhlédli krátkou pohádku.

Starší žáci zaměřili své dopolední putování na návštěvy a činnost charitativních organizací v našem městě, odpoledne se účastnili divadelního představení „František blázen“.

Celá akce byla ukončena zpěvem a požehnáním otce Karla Hořáka na Velkém náměstí. Děkujeme všem organizátorům za uskutečnění této akce.

Helena Gřivová, Církevní ZŠ v Kroměříži