NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nový školní rok zahájili také na Cyrilometodějském gymnáziu

By Publikováno 6. 9. 2019 26 září, 2019 Aktuality, Školy

V pondělí 2. září 2019 jsme po dvou měsících opět zapnuli školní zvonění, neboť začal nový školní rok, a tím se definitivně zavřela vrátka za prázdninovými dny plnými zážitků, dobrodružství, možná i pracovního nasazení a pro některé možná také nudy, a otevřela se kniha deseti měsíců života, do níž budou žáci i učitelé vpisovat nové zážitky i dobrodružství vědy a poznání, které ke školnímu roku patří.

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově zahájilo tradičně v kostele Povýšení sv. Kříže mší svatou. Přestože se tentokrát přes prázdniny nic nebudovalo a nerekonstruovalo, několik novinek přece jen máme. Po téměř desetiletém působení odešel školní kaplan, P. Petr Matula, SDB, a předal pomyslný štafetový kolík svému spolubratru P. Ladislavu Banďouchovi, SDB, který také úvodní mši svatou celebroval.

A jako správný školní kaplan hned druhý den vyrazil s novými primány na seznamovací kurz na chalupu ve Staré Vodě, kde zůstane i v příštím týdnu, protože po primánech přijedou noví žáci 6. ročníku základní školy, kterých je letos 27. Školní rok začal netradičně i pro 49 studentů různých ročníků gymnázia, nezúčastnili se zahájení školního roku, protože hned ráno 2. září odjížděli na poznávací zájezd do Londýna. Během měsíce září budou mít své kurzy osobnostního rozvoje ještě třídy sekunda, kvinta, kvarta a sexta. V duchovní oblasti nám pomáhá i místní komunita saleziánů (P. Pavel Čáp, P. Antonín Pražan) a také jáhen Josef Hovád.

Školní rok se tedy již rozběhl a my přejeme všem, aby to byl dobrý a požehnaný školní rok, abychom zase mohli děkovat Pánu za pokrok, který jsme na cestě za vzděláním udělali. Žákům a studentům přejeme hodně píle a odhodlání být každý den o něco lepším člověkem a nám, učitelům, rodičům i duchovním přejeme dostatek trpělivosti a sil, abychom jim v tom pomáhali.

Jitka Hubáčková, CMG