NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Kroměříži zahájili nový školní rok

By Publikováno 4. 9. 2019 26 září, 2019 Aktuality, Fotogalerie, Školy

V pondělí 2. září 2019 opět žáci obou církevních škol v Kroměříži – Církevní základní školy a Arcibiskupského gymnázia – usedli do lavic a poté společnou mší svatou v kostele sv. Mořice zahájili nový školní rok 2019/2020.

V úvodu přivítal kroměřížský děkan P. Josef Lambor hlavního celebranta slavnostní bohoslužby, biskupa Josefa Nuzíka, a představil všem přítomným nového jáhna Milana Mašteru, který v tomto školním roce bude působit na Arcibiskupském gymnáziu.

Ve své promluvě otec biskup povzbudil žáky k vděčnosti za možnost studovat a vzdělávat se a také k postoji neočekávat něco mimořádného a zvláštního, ale dokázat přijmout i to všední, obyčejné a mnohdy namáhavé, co souvisí s plněním našich každodenních povinností.

Před závěrečným požehnáním promluvila ředitelka Církevní základní školy Olga Loučková a ředitel Arcibiskupského gymnázia (AG) Jan Košárek, který přivítal zejména studenty primy a prvního ročníku a poděkoval stavebním firmám a zaměstnancům školy, kteří se během prázdnin podíleli na další etapě rekonstrukce gymnázia.

Na závěr školní kaplan P. Petr Káňa představil projekt s názvem „Za 10 deset“, který v průběhu školního roku nabídne studentům i zaměstnancům deset osobností, které nás mohou inspirovat svým životem a být vzorem určité konkrétní ctnosti.

Po mši svaté, které se kromě žáků obou škol účastnili také mnozí rodiče, prarodiče i absolventi gymnázia, ještě biskup Josef požehnal nově opravené prostory Arcibiskupského gymnázia a domova mládeže.

V letošním školním roce do primy či prvního ročníku AG nastoupí 126 nových studentů, na domově mládeže je ubytováno 300 studentů, z nichž asi 230 navštěvuje AG, ostatní jsou studenty dalších kroměřížských středních škol.