NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pedagogové na Hostýně mluvili o moudrosti předků

By Publikováno 21. 8. 2019 26 září, 2019 Aktuality, Školy

V sobotu 17. srpna 2019 se na Svatém Hostýně uskutečnila již jedenáctá pouť pedagogů. Mši svatou v 10.15 sloužil před zaplněnou bazilikou P. Jiří Obruča, SJ a po ní následovala v Jurkovičově sále přednáška Kamily Bendové s názvem „Moudrost předků“.

Doktorka Bendová mluvila o rolích muže a ženy a na příkladech světic poukázala na správně chápanou roli ženy ve společnosti. V části věnované mezigeneračním vztahům pak upozornila na škodlivost rozvodů ve výchově dětí a na škody, které dětem rozvody přináší. Na závěr pouti představila paní Šimečková z Centra pro rodinu vzdělávací aktivity pro školy.

Poděkování za organizaci poutě náleží Lubomíru Vývodovi a všem jeho spolupracovníkům. Mgr. Vývoda také všechny přítomné pozval na další pouť pedagogů v srpnu 2020.

Štěpán Bekárek