NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vstoupit do příběhu druhého

By Publikováno 7. 8. 2019 24 září, 2019 Zkušenosti s Bohem

„Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva“ (Izaiáš 58,7-8). Jak přistupovat k lidem, kteří žebrají, k bezdomovcům? To je téma, které řeším od doby, kdy se tito lidé v naší společnosti objevili. Nevím proč, ale vnímám, že mi jsou něčím blízcí. Ale přesto nevím, jak se chovat, osloví-li mě někdo z nich. Nedávno jsem narazila na výše uvedený úryvek z Izaiáše a hluboce se mě dotkl. A dva dny na to přišlo na konkrétní situaci. V pátek odpoledne u dveří našeho centra zazvonili dva docela mladí lidé. Již od pohledu bylo poznat, že jsou to ty „pochybné existence“. V tu chvíli jsem se rozhodla, že je nechci odbýt nezájmem a slovy „nic vám nedám“. Ptali se po jedné organizaci, našla jsem jim ji na mapě. Odešli na danou adresu, ale po nějaké době se vrátili, že tam nikdo není. A začali mi popisovat svoji situaci. Vyslechla jsem si jejich příběh a žádost o prostředky na vlak, kterým by se vrátili zpět do Prahy. Příběh zněl celkem věrohodně, ALE? Přinesla jsem jim sklenici vody, bylo horko. Byli rádi. Nakonec jsem se rozhodla, že jim budu věřit a peníze na vlak do Prahy jsem jim ze své peněženky dala s tím, že vím, že je to padesát na padesát. Druhý den jsem je potkala na ulici, stále ve Zlíně. A jsou tady dodneška. Bylo jasné, že finanční prostředky použili jinak. Nemám jim to za zlé, peníze jsem jim dala s vědomím, že mě možná vodí za nos. Co pro mě však bylo nejpřínosnější? Že jsem se rozhodla vstoupit do jejich příběhu, dovolila jsem jim vstoupit do mého času. Odnesla jsem si cennou zkušenost, ale i radost, že jsem překonala své pohodlí, nejistotu a vstoupila do dialogu s nimi. A dnes, když se potkáme na ulici, pozdravíme se, usmějeme se a někdy prohodíme pár slov. Prý si pán našel nějakou práci. Snad?

Veronika Holíková, CPR Zlín