NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za umělce začíná tuto neděli

By Publikováno 25. 7. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Polička Mapa

Již tuto neděli 28. července 2019 bude v Poličce v kostele sv. Michaela zahájen další ročník Pěší pouti za umělce. Poutníci se zde v 10.30 zúčastní místní mše svaté a odpoledne v 17.00, opět v tomto mile komorním prostoru kostela, udělí svátostné požehnání jevíčský farář P. Josef Slezák. Na duchovní program pak naváže program věnovaný rodáku z Poličky Bohuslavu Martinů.

Setkání s tímto skladatelem světového rozměru nám umožní houslové hudební těleso Duo Lyrico a Radek Navrátil, řeholní bratr kapucínského řádu. Ten si coby závěrečnou práci svých studií na olomoucké teologické fakultě vybral právě tohoto skladatele, neboť stejně jako on je rodákem z Poličky. Cílem jeho práce bylo objevování křesťanského rozměru života a tvorby skladatele.

Na jeho dílo se také zaměřuje brněnské houslové duo, manželé Markéta a Štěpán Graffovi. K tomuto nedělnímu programu, ale i k dalšímu programu v průběhu poutě, jsou srdečně zváni všichni zájemci z řad veřejnosti. Jsou zváni i ke společnému putování, a to tak, že se v jednotlivých dnech a na jednotlivých trasách mohou připojit k poutnické skupině. Tím je umožněno, že se může účastnit každý, kdo má zájem. Nespadá do základní poutnické skupiny, ale může se k ní připojit. Jídlo a nocleh si zařizuje sám. Potřebné informace k programu i k putování zde.

„Neslýchané děje pod zemí se dějí / a nevídané ve vzduchu / zakleté tvary se náhle probouzejí / s výkřikem po duchu / / Za zrcadlem stínů jímž je svět / jich úpění je slyšeti / hledejte vysvobozujících vět / vy jimž dáno i pro nic trpěti. (Tvary, báseň J. Zahradníčkovi o F. Halase). Více na www.kulturaslova.cz