NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupské gymnázium zakončilo školní rok s  biskupem Baslerem

By Publikováno 27. 6. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Školy

V úterý 25. června 2019 se naposled v tomto školním roce sešli studenti, pedagogové a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na závěrečné mši svaté v kostele sv. Mořice.

Děkovnou bohoslužbu celebroval biskup Antonín Basler společně se školním kaplanem P. Petrem Káňou a kroměřížským děkanem P. Josefem Lamborem. V úvodu byl všem přítomným představen nový jáhen Milan Maštera, který bude v příštím školním roce vykonávat jáhenskou službu na AG.

Svou promluvu otec biskup uvedl zamyšlením nad tím, že prázdniny sice začínají, ale nikdy nemáme prázdniny od života, rodiny, přátel a ani od Boha. Jako možné motto na letní čas odpočinku předložil větu z evangelia „Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte i vy jim“ (Mt 7,12).

Před závěrečným požehnáním se studenti 1. ročníku rozloučili s jáhnem Ondřejem Talašem a poděkovali mu za čas strávený s ním v rámci hodin náboženství i mimo výuku. Poté ředitel školy Jan Košárek rozdal ocenění třem studentům. Výhercem motivační soutěže v rámci propagaci školy se stala Eliška Františová, za nejvýraznější zlepšení během školního roku byl odměněn Petr Križalkovič a ocenění nejlepšího studenta roku získal Šimon Sukup.

V závěru ještě zazněla z úst ředitele školy prosba o podporu a modlitby za zdárné dokončení stavebních prací, které během celého léta budou probíhat na naší škole.

Slavnostní liturgii doprovodil svým zpěvem školní sbor AVE pod vedením Michaela Korbičky a také schola AG.

(ag)

Fotogalerie: zde a zde