NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K historickým dokumentům z báně hulínského kostela bylo přiloženo poselství budoucím generacím

By Publikováno 21. 6. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Do báně kostela sv. Václava v Hulíně byly dnes vráceny zrestaurované kopie historických dokumentů, staré mince, z nichž nejstarší pochází z roku 1561, a zároveň byla do nové měděné schránky uložena také kovová platidla ze současnosti a poselství dokumentující současný život ve Zlínském kraji, ve městě a ve farnosti.

Tyto „vzkazy budoucím generacím“ napsali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, radní pro kulturu a památkovou péči Miroslav Kašný, starosta Hulína Roman Hoza a správce farnosti P. Jiří Kopřiva.

Časová schránka s historickými listinami a starými mincemi byla objevena řemeslníky při opravě střechy 6. května 2019. „Našli jsme ji přesně po 99 letech, protože uložena byla 6. května 1920. Byly v ní dokumenty, které dokladovaly, jak se dostavoval kostel v roce 1791 a dále tam byla popsaná historie města a farnosti během následujících staletí až do roku 1920. Viděli jsme, jak byl život města sepjatý s kostelem v krásném trojúhelníku: Bůh – člověk – láska. Opravy kostela začaly 15. července 2018 a dokončeny budou do letošních hulínských hodů 28. září,“ sdělil hulínský farář P. Jiří Kopřiva.

Právě popis probíhající opravy kostela a také informace o současném životě farnosti byly obsahem jeho listu.

Starosta Hulína Roman Hoza ve svém poselství za město mj. písemně poděkoval všem, kdo se podílejí na opravě kostela, který je významnou památkou a výraznou dominantou Hulína.

Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný vložil dokument, který dosvědčuje, jak v současné době stát i kraj přistupuje k ochraně památek. „Jsme si vědomi důležitosti toho, co nám tady zanechali naši předkové, a cítíme zodpovědnost, abychom to, co jsme zdědili, zase v pořádku předali dalším generacím. Chtěl bych poděkovat zastupitelům Zlínského kraje, že zrovna dnes schválili další dotaci na generální opravu střechy hulínského kostela,“ řekl radní Miroslav Kašný zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

V poselství hejtmana Jiřího Čunka byly zaznamenány zajímavé údaje o současném životě ve Zlínském kraji.

Na opravu kostela sv. Václava v Hulíně přispěl Zlínský kraj částkou celkem dva a půl milionu korun. Celkové náklady probíhající rekonstrukce si podle faráře vyžádaly 13 milionů korun.

Podle duchovního správce farnosti Jiřího Kopřivy se s bání kostela hýbe přibližně jednou za sto let, pokud nedojde k nějaké mimořádné události.

Helena Mráčková, Zlínský kraj