NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Služba lektora Božího slova a její kvalita

By Publikováno 18. 6. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

Kvalita interpretace Božího slova při liturgii vyžaduje v první řadě neustálé oživování vztahu k Božímu slovu, dále pochopení úlohy lektora v rámci liturgie a samozřejmě dovednost srozumitelně předávat sdělení liturgických textů. To vše se rozvíjí a prohlubuje během vzdělávacích kurzů pro lektory, které pořádají děkanáty pro své farnosti, nebo při setkáních lektorů jednou do roka, ať už v Olomouci nebo na Velehradě.

Kvalitu své služby může každý jednotlivý lektor zlepšovat, rozvíjet a prohlubovat osobní četbou Božího slova, a to přípravou na každou neděli, ať už bude mít službu či nikoliv. Osobní četbu potom rozvíjí společenství Božího slova, které se čtením, nasloucháním a vzájemným sdílením noří do textů Písma. Společně se tak připravují nejen na nedělní mši svatou, ale také se učí přijímat Boží slovo do každodenního života. Toto společenství může vznikat přímo v rodinách (manželé nebo rodiče, prarodiče společně s dětmi) anebo ve farnostech – a nezapomínejme, že i dva už jsou společenství. Služba lektora se takto může rozprostřít již do dnů před nedělní mší svatou a Boží slovo se nás tak může dotýkat i ve všední den.

Další možnost, jak se setkat s Božím slovem prostřednictvím naslouchání a prohlubovat svůj vztah k němu, je možnost poslechu nahrávek na webových stránkách KulturaSlova.cz. Zde jsou pro všechny zájemce nachystány k poslechu nahrávky nedělních čtení spolu s texty a odkazy na komentáře Biblického díla.

O rozvoj lektorské služby dbají i faráři s jejich děkany, kteří svým lektorům umožňují vzdělávací kurz „Čtení Božího slova v liturgii“. Na podzim tento kurz proběhne v přerovském děkanátu, v Centru Sonus na Palackého ul. v Přerově. První setkání „Úvod do Písma svatého“ s P. Petrem Chalupou se uskuteční v pátek 13. září po večerní mši svaté. Další setkání „Boží slovo a kultura řeči“ s Martinou Pavlíkovou se koná v pátek 4. října po večerní mši svaté a v sobotu 26. října přes den pak proběhne praktická část, opět s Martinou Pavlíkovou, v přerovském kostele sv. Vavřince. Slavnostní zakončení kurzu za přítomnosti biskupa Antonína Baslera s předáním osvědčení se pak uskuteční v sobotu 23. listopadu dopoledne v Centru Sonus a v kostele sv. Vavřince.

A kde si mohou lektoři předávat své zkušenosti a zažít společné chvíle? Při každoročním setkání v Olomouci. Stejně jako v předešlých letech je plánováno na říjnovou sobotu, konkrétně 19. října od 10.00. Od letošního roku bude probíhat v prostorách Arcibiskupského paláce a na programu kromě jiného bude i prohlídka této rezidence.

Pane, dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a vede moje kroky a ať otevře srdce těch, kdo mu budou naslouchat (z modlitby bl. Jakuba Alberioneho).

Více informací: Martina Pavlíková, pavlikova.martina@ado.cz, 587 405 402, www.kulturaslova.cz