NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Festival Forfest usiluje o dialog duchovního umění a společnosti

By Publikováno 10. 6. 2019 24 září, 2019 Aktuality

S myšlenkou propojení progresivních snah současné hudby a výtvarného umění, které se dotýkají závažných duchovních témat, pokračuje letos svým třicátým ročníkem festival Forfest. Série akcí, které se uskuteční v Kroměříži, Olomouci, Strážnici a Hodoníně, probíhá až do konce srpna, úvodní koncert se koná v neděli 9. června 2019 v olomoucké katedrále.

„Program jubilejního ročníku obsahuje v reprezentativním výběru 36 stěžejních akcí – mimo jiné 27 koncertů nebo 6 výstavních projektů, z nichž je nejvýznamnější výstava k 50. výročí založení Q Association s názvem ‚Quid tempus? Qui locus?‘,“ shrnují program festivalu, který se koná pod záštitou olomouckého arcibiskupství a dalších institucí, jeho zakladatelé, Václav a Zdenka Vaculovičovi z Kroměříže, a dodávají: „Stěžejní akcí bude též třídenní bienále festivalového kolokvia ‚Duchovní proudy v současném umění‘ nebo týdenní mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty.“

Na festivalu 2019 se podílejí přední české i zahraniční instituce a umělecké asociace, přijedou čestní hosté ze 14 zemí Evropy i zámoří: Francie, Německa, Maďarska, Chorvatska, Itálie, San Marina, Ruska, Slovenska, Japonska, Irska, Rumunska, Švýcarska a USA.

„Atraktivnost podtrhuje i mimořádné prostředí, v němž se jednotlivé akce festivalu konají – koncerty jsou situovány do Kroměříže a Olomouce a využívají reprezentativních prostor Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, zejména nádherného Sněmovního sálu, Sala terreny, jedinečného prostředí nově rekonstruované rotundy Květné zahrady, kroměřížských chrámů nebo olomoucké katedrály sv. Václava,“ dodávají pořadatelé.

Při zahajovacím koncertu v neděli 9. června 2019 od 19.00 v olomoucké katedrále se představí Brno Contemporary Orchestra pod vedením Pavla Šnajdra, na housle hraje Milan Paľa a na flétnu Eliška Honková.

Forfest patří k nejstarším kulturním událostem nově obnovené demokracie v ČR. Představuje desítky výstav, stovky koncertů, stovky nahrávacích hodin pro Český rozhlas a ČT a stovky premiérovaných skladeb. Za dobu svého trvání spolupracoval s desítkami klíčových institucí doma i v zahraničí. Více informací: www.forfest.cz