NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita Olomouc se zaměřila na pomoc rodinám a dětem v tíživé životní situaci

By Publikováno 27. 5. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Charita, Rodiny

Středisko Khamoro Charity Olomouc, v minulosti orientované na pomoc romským menšinám, rozšiřuje od 1. června 2019 svoji péči na všechny rodiny a děti, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci. Praxe střediska v průběhu posledních let ukázala, že pomoc potřebují nejen rodiny a děti u nás žijících etnických menšin, ale i mnohé další rodiny, které se nalézají ve špatné finanční situaci, bydlí v nevyhovujících podmínkách nebo jim hrozí odebrání dítěte. V důsledku rozšíření cílové skupiny mění středisko Khamoro svůj název na Středisko pro rodiny a děti.

Transformace střediska je přímým důsledkem potřeb, s nimiž se pracovníci při práci s klienty v poslední době setkávají. Změna názvu spočívá v orientaci na širší cílovou skupinu, protože rodiny, které se nacházejí v těžkých životních situacích, nejsou pouze romské a je třeba jim poskytnout stejnou podporu a pomoc. Zároveň však rozšíření cílové skupiny neznamená, že se služby nebudou nadále věnovat romským rodinám. „Ke všem přistupujeme individuálně a snažíme se maximálně reagovat na potřeby jednotlivých rodin a dětí, které k nám s žádostí o pomoc a podporu přicházejí,“ uvádí Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti.

V roce 2016 byla školička Khamoro převedena pod projekt ROMSPIDO Univerzity Palackého, u něhož je samotná podpora rodin přímo součástí projektu. Služby střediska se začaly více zaměřovat na rodiny a děti z Olomouce, které nutně nenavštěvovaly školku Khamoro. „Postupně jsme zjišťovali, že rodiny s dětmi, které potřebují pomoc, nejsou jen romské. Současně jsme ale narazili na problém, že tyto potřebné rodiny nevěděly, zda se mohou na naši službu obrátit, a to právě z důvodu její orientace na etnické menšiny. Dalším zjištěním byla skutečnost, že název služby často bránil institucím a orgánům přeposlat k nám rodinu, která se ocitla v akutní situaci a přitom nebyla romská,“ vysvětluje Petra Pavlíčková.

V tíživé situaci se ocitají také osamělé těhotné ženy bez zázemí, rodiny postižené úmrtím jednoho z partnerů či rodiny v rozvodovém řízení. „Věříme, že díky rozšíření cílové skupiny můžeme nyní pomoci většímu počtu rodin a dětí v jejich nelehké životní situaci,“ dodává Petra Pavlíčková.

Eva Štefková, Charita Olomouc