NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Beňově si připomněli výročí místního rodáka arcibiskupa Stojana

By Publikováno 23. 5. 2019 24 září, 2019 Aktuality

Ve středu 22. května 2019 si občané a hosté v Beňově připomněli významného rodáka, arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (22. 5. 1851 – 29. 9. 1923), který se významně zasloužil o založení poutních a excercičních domů na Svatém Hostýně a na Velehradě.

Vzpomínky na tohoto rodáka jsou v obci stále živé, a proto se zde v roce 1993, k 70. výročí Stojanova úmrtí, otevřelo na faře malé muzeum. V roce 2007 bylo k významnému výročí 150. let vysvěcení kostela toto muzem uvnitř rekonstruováno. Byl obnoven depozit muzea, který instalovala historička Zdeňka Mollinová za pomoci Karla Kamaráda a také faráře beňovské farnosti P. Krzysztofa Klata s finančním přispěním obce Beňov za starosty Ivo Pitnera.

V první místnosti muzea se nacházejí věci národopisného významu a vztahují se k historii obce a širokého okolí. V dalších dvou místnostech je depozit dokumentující život slavného rodáka. Jsou zde uloženy kopie Stojanova vysvědčení, kancionály, předměty z jeho pozůstalosti, modely jeho bust a také jeho pomníku, dále obrazy, liturgické předměty, knihy, ornáty a dary, které mají přímý vztah k jeho osobě. Zájemci o návštěvu se mohou hlásit u Yvety Hrbasové, tel. 608 978 697, nebo na obecní úřad, tel. 581 224 105.

S využitím textu na webu www.benov.cz