NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti AG se připravují na mimořádný misijní měsíc

By Publikováno 14. 5. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Školy

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc v říjnu 2019 se studenti a pedagogové Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) rozhodli finančně podpořit školu v paraguayském Chacu, využili k tomu letošní postní almužnu. A na misijní měsíc se připravovali také poutí na Velehrad.

Spolu se studenty jsme si během postní doby mohli odepřít různé požitky a peníze, které bychom za ně utratili, odkládali do pokladniček. Tímto způsobem jsme vybrali 7 400 Kč, které jsme poslali do Paraguaye.

Další významnou příležitostí byla pěší pouť na Velehrad, při níž jsme přípravu na misijní měsíc propojili s jubilejním rokem 1150. výročí smrti sv. Cyrila, který v naší arcidiecézi tento rok prožíváme. V den volna, o státním svátku 8. května, se 24 pěších poutníků z řad studentů, zaměstnanců, rodičů a kroměřížských věřících vydalo na pouť vděčnosti za dar víry, kterou nám právě svojí misií přinesli sv. Cyril a Metoděj. Ušli jsme 27 km a na závěr slavili mši svatou v bazilice i s dalšími přáteli, kteří na Velehrad připutovali jiným způsobem.

Boží prozřetelnost zařídila, že kazatelem byl P. Bernard Makadani Zulu z diecéze Chipata v Zambii. V letech 2003–2015 byl Národním ředitelem Papežských misijních děl v Zambii. Ve své homilii nám připomněl, že každý křesťan je misionář a má nést Krista a křesťanské hodnoty tam, kde žije, a povzbudil nás k solidaritě – schopnosti vidět potřeby našich bližních a také na ně umět reagovat.

Toto byl velmi důležitý a krásný důraz, který přesně zapadl do celého kontextu pouti, protože to byla právě solidarita, která charakterizovala misii sv. Cyrila a Metoděje – viděli potřeby Slovanů a reagovali na ně mimo jiné i tím, že nám hlásali evangelium srozumitelným jazykem. Kéž si každý z nás uvědomuje misijní poslání ve svém životě.

P. Petr Káňa, školní kaplan AG