NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jarní měsíce prožili žáci církevní ZŠ ve Veselí mezi faunou a flórou

By Publikováno 14. 5. 2019 24 září, 2019 Školy

Mezi divokou zvěř v Zoo Lešná, do střediska ekologické výchovy Jezírko i na přírodovědně-ekologickou osutěž vedly v uplynulých týdnech kroky žáků Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou.

Třeťáci v ZOO Lešná

Všechny třetí třídy navštívily v dubnu ZOO Lešná. Zde absolvovaly exkurzi s tématem „Voda je náš život“, vyslechly si odborný výklad o životě a zajímavostech lachtanů, tučňáků, rejnoků a jiných vodních živočichů a zhlédly rovněž část expozice z oblasti Afriky.

 

Škola v přírodě

Děti 4. ročníků se pravidelně účastní pětidenní školy v přírodě ve středisku ekologické výchovy Jezírko, jednom ze středisek Lipky. Program byl zaměřen na praktické poznávání přírody, žáci si zkoušeli roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu, zjišťovali, jakou úlohu zastávají jednotlivé složky v lesním či vodním ekosystému.

 

Úspěch v krajském kole soutěže Zlatý list

Žáci naší školy se zúčastnili krajského kola celostátní přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list v Hodoníně, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody pod záštitou MŠMT. Na jednotlivých stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřovali znalosti v oblastech: ekologie a ochrana přírody, geologie, zoologie, botanika, astronomie a meteorologie. Tým naší školy obsadil v soutěži pěkné 3. místo.