NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Slavnostní koncert v Kroměříži zahájil sezónu Otevřených bran

By Publikováno 13. 5. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Hudba, Památky

Koncertem Konzervatoře P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž byla ve čtvrtek 2. května v kostele sv. Mořice v Kroměříži slavnostně zahájena letošní sezóna Otevřených bran ve Zlínském kraji, tedy projektu, v jehož rámci je od května do konce září zpřístupněno 26 sakrálních památek s výkladem proškolených průvodců.

Projekt funguje již od roku 2009 díky spolupráci Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, Českobratrské církve evangelické, farností, měst, obcí a dalších partnerů.

Slavnostního zahájení se zúčastnil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, krajský radní pro kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi Miroslav Kašný, starosta Kroměříže i zástupci dalších měst zapojených do projektu a řada dalších hostů.

Přítomné v chrámě sv. Mořice přivítal děkan P. Josef Lambor:  „Chtěl bych poděkovat za spolupráci, která přináší své krásné plody. Vidíme to u nás, v Kroměříži, ale i na jiných místech.“

Arcibiskup Jan Graubner připomenul: „Kostely se vždy stavěly proto, aby byly otevřené, žel historické okolnosti nás v minulých desetiletích přivedly k tomu, že se začaly zavírat kvůli zlodějům, protože památky je třeba chránit. Ale zavřený kostel – k čemu kostel? A tak je dobře, že vznikl projekt, který umožňuje zpřístupnit alespoň od jara do podzimu část kostelů i mimo bohoslužby – jak pro turisty, tak pro věřící i pro ty, kteří do kostela potřebují vstoupit – jak jsem již mnohokrát slyšel – protože si v něm potřebují odpočinout a ´načerpat´. Ačkoliv říkají, že nejsou ´věřící´, kostel jim prý dává něco, co jim chybí. Možná je to Boží blízkost. A jestli z ní čerpají, je to moc dobře. A tak děkuji všem, kdo se na Otevřených branách podílejí – že společně můžeme takto posloužit lidem,“ řekl Jan Graubner.

Se svými díky vůči všem partnerům a spolupracovníkům se připojil také radní Zlínského kraje Miroslav Kašný: „Ten projekt je pro mě důležitý, protože aby dobře fungoval, musí se sejít spousta lidí: především zástupci farností, měst, obcí. A je potěšitelné, že tam, kde třeba dohoda zpočátku vázla, po několika letech našli společnou řeč a nyní projekt podporují. Otevřené brány kostelů – to by měly být i otevřené brány našich srdcí,“ řekl Miroslav Kašný.

Slavnostní koncert organizačně zajistil Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu vedený Romanou Habartovou, který má Otevřené brány od letošního roku opět na starosti. V podání žáků, studentů a učitelů Konzervatoře P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž zazněla díla J. F. Dandrieu, P. J. Vejvanovského, A. Vivaldiho, J. Suka a dalších autorů.

Více na: www.otevrenebrany.cz

Helena Mráčková, www.kr-zlinsky.cz