NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějské gymnázium otevřelo zmodernizované učebny

By Publikováno 29. 4. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Školy

V úterý 23. dubna 2019 na Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově slavnostně otevřeli nově zrekonstruované a zmodernizované učebny a venkovní prostory. Požehnal je arcibiskup Jan Graubner.

Při mši svaté, kterou již tradičně slavíme na velikonoční úterý, otec arcibiskup předal několik ocenění studentům, kteří se umístili na předních místech v olympiádách na úrovni okresních, krajských i celorepublikových kol.

Kromě náměstka primátora města Prostějov se slavnosti zúčastnil i architekt celého díla, pan Oto Schneider, podle jehož návrhu byla před čtyřmi lety rekonstruována i budova základní školy. Po prohlídce učeben se hosté, zaměstnanci i studenti sešli na malé agapé, což především pro studenty a žáky bylo příjemné zakončení celé slavnosti.

Pro úplnost uvádíme, že tento projekt byl podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání studentů gymnázia v klíčových kompetencích CMG Prostějov“ a Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově jej realizovalo v roce 2018.

Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit výuku na CMG v návaznosti na klíčové kompetence cizí jazyky, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi s přímou vazbou na zlepšení uplatnitelnosti absolventů gymnázia na trhu práce, především při studiu na vysokých školách přírodovědného zaměření.

Jitka Hubáčková, CMG