NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kroměříží prošli stovky věřících při křížové cestě ulicemi města

By Publikováno 17. 4. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Školy

„Oči Páně jsou upřeny na ty, kdo ho milují, on pozvedá duši, rozsvěcuje oči, dává zdraví, život i požehnání.“ Tato slova naděje zazněla během křížové cesty městem, která se konala 15. dubna 2019 po večerní mši svaté, kterou v kostele sv. Jana Křtitele sloužil školní kaplan Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži P. Petr Káňa.

Poslední okamžiky Ježíšova života se odehrávaly cestou od kostela přes město až na nedaleký vrchol Barbořina. Jednotlivá zastavení vytvořili studenti AG tematickými obrazy a čtením textů za hudebního doprovodu. K vrcholnému závěru smrti Ježíše Krista došlo ve večerních hodinách již za tmy, což podpořilo atmosféru celé události.

Za možnost prožití hlubokého duchovního zážitku nejen pro studenty a zaměstnance Arcibiskupského gymnázia, ale i pro farníky obou kroměřížských farností a další účastníky, bychom chtěli poděkovat především paní vychovatelce Mladě Akubžanové a také všem, kteří se podíleli na přípravě.

Jana Františka Pawelková, AG