NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zástupci církve i státu uctili ve Vídni památku Rudolfa Jana

By Publikováno 11. 4. 2019 24 září, 2019 Aktuality

Modlitbou a položením kytic k rakvi kardinála Rudolfa Jana si v úterý 9. dubna 2019 arcibiskup Jan Graubner, ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a představitelé veřejného života připomněli letošní výročí – dvě století od zvolení habsburského prince do čela olomoucké arcidiecéze.

Vzpomínkovému obřadu v kryptě kapucínského kostela ve Vídni byl mimoto přítomen člen habsburského rodu Paul Georg von Habsburg-Lothringen – vnuk císaře Karla I. – a také vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Českou stranu vedle zmíněných biskupů reprezentovali členové čestného výboru jubilea: ministr kultury Antonín Staněk, velvyslankyně Ivana Červenková, hejtmani Olomouckého a Zlínského kraje Ladislav Okleštěk a Jiří Čunek, olomoucký primátor Miroslav Žbánek, kroměřížský starosta Jaroslav Němec, předseda dozorčí rady Vítkovic Jan Světlík a kancléř Univerzity Palackého Rostislav Hladký.

Návštěva krypty, která uchovává ostatky asi 150 příslušníků habsburského rodu z posledního půltisíciletí, se uskutečnila v rámci letošní připomínky dvoustého výročí od zvolení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem. „Slavnostní akt symbolicky propojil dvě města pro život tohoto habsburského prince tak důležitá: Vídeň, tradiční sídlo panovnického rodu a také místo, kde bylo po smrti uloženo jeho tělo, a Olomouc – město, které mu jako arcibiskupovi přilnulo k srdci a kde také ve shodě s jeho poslední vůlí bylo jeho srdce po smrti uloženo,“ uvedl za iniciátory připomínky a kurátory projektu Josef Kořenek.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své promluvě připomenul, že arcibiskup Rudolf byl společensky otevřený, jako hudebník pořádal v paláci každý týden veřejné koncerty, jako vyučený zahradník založil olomoucké parky, výrazně podpořil stavbu divadla, přestavbu semináře, zařídil obnovu univerzity, na níž prosadil češtinu jako vyučující jazyk, podporoval českou literaturu a německým seminaristům uložil dobrou znalost češtiny jako podmínku působení v dvojjazyčné diecézi, založil také vítkovické železárny. „Bylo vidět, že si své působiště zamiloval a dal mu své srdce i poslední síly. A dnes je naším úkolem důstojně připomenout významnou osobnost Olomouce,“ doplnil arcibiskup Graubner.

Po modlitbě a zpěvu chorálu „Svatý Václave“ se pak celá delegace přemístila přímo k sarkofágu Rudolfa Jana. Vídeňský a olomoucký arcibiskup k němu společně položili věnec ve tvaru srdce, ostatní zúčastnění pak přidali své kytice. Celý obřad uzavřela modlitba Otče náš v češtině, němčině a latině.

Rudolf Jan ovšem není jediným olomouckým biskupem pohřbeným v habsburské kryptě. S osudy dalších dvou – Leopolda Viléma (biskupem v Olomouci 1638–1662) a Karla Josefa (1663–1664) – se členové české delegace seznámili vzápětí po skončení obřadu.

Program české delegace ve Vídni kromě samotného pietního aktu obsahoval i setkání s velvyslankyní ČR Ivanou Červenkovou. V prostorách zastupitelství se k němu připojili také předsedové obou komor českého parlamentu, Jaroslav Kubera a Radek Vondráček. Následné přijetí u vídeňského starosty Michaela Ludwiga v prostorách radnice se pak stalo vůbec prvním setkáním zástupců regionů ČR s novou hlavou Vídně. „Dnešní setkání se může stát impulsem pro navázání nových vztahů v kulturní i společenské oblasti dvou regionů, jejichž historická provázanost je velmi bohatá,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a dodal: „Chci poděkovat všem, kdo se na této jedinečné akci podíleli.“ Navečer se pak zástupci církve i státních orgánů zúčastnili slavnostního koncertu v kostele sv. Karla.

(gra)

Fotogalerie (Tomáš Cigánek / Člověk a Víra)