NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Bohoslovci prožili víkend s arcibiskupem Graubnerem

By Publikováno 8. 4. 2019 24 září, 2019 Aktuality

Farnost Lidečko na Valašsku se během víkendu 29. až 31. března 2019 stala domovem pro jedenáct bohoslovců a tři muže z konviktu. Kandidáti kněžství v olomoucké arcidiecézi se zde setkali se svým arcibiskupem Janem Graubnerem.

Společně jsme absolvovali výlet nádhernou krajinou na Pulčín, kde otec arcibiskup slavil mši svatou. Navštívili jsme i farnost Horní Lideč a její nádherný Betlém, který propaguje nejznámější poutní a turistická místa česko-slovenského pohraničí. Podívali jsme se na film o tradicích a zvycích místních obyvatel a večer jsme společně absolvovali i bowling ve sportovním centru.

Vrcholem našeho víkendu však byla nedělní mše svatá společně s farníky v Lidečku, kterou celebroval otec arcibiskup. Během tří nádherných dní, při společných modlitbách, rozhovorech a společenských i sportovních aktivitách jsme se více poznali a načerpali nové síly do dalšího studia a motivaci do našeho osobního, zejména duchovního života.

Farníci s panem farářem Petrem Martinkou se o nás vzorně starali, za což jim patří naše velké díky. Poděkování samozřejmě patří i otci arcibiskupovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o to, aby byl víkend zdařilý a úspěšný. Neboť vše, co děláme, máme dělat pro Hospodina a na jeho slávu.

František Šary, Teologický konvikt