NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Od vězňů po policisty: kaplani všech oborů budou diskutovat v Olomouci

By Publikováno 3. 4. 2019 24 září, 2019 Aktuality

Lidé působící v duchovní službě v nemocnicích, armádě, věznicích nebo policii se sejdou v Olomouci při prvním ročníku konference „Mezioborové dialogy kaplanské služby“. Uskuteční se 15. května 2019 ve Vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku a téma zní „Vztah psychologie a spirituality“.

V dopoledním bloku se religionista Zdeněk Vojtíšek zaměří na otázku, zda jsou Češi skutečně nejateističtější národ na světě, Jiří Růžička představí spiritualitu, náboženství a psychologii v interakci a Vladimír Smékal promluví o psychologii duchovního života.

Součástí odpoledního programu budou workshopy zaměřené na vliv spirituality na tělesné a duševní zdraví (Jiří Růžička), vinu a odpuštění z pohledu psychologa a kaplana (Peter Tavel a Klára Maliňáková) a naději jako psychologický a spirituální fenomén (Jaroslav Franc).

Konferenci pořádá Vojenská nemocnice Olomouc, Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty UP a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR, Asociací nemocničních kaplanů, Duchovní službou v Armádě ČR, Vězeňskou duchovenskou službou a Obchodní akademií Přerov.

Bližší informace a přihlášky: www.kaplanivnemocnici.cz