NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Krakově byl zahájen proces blahořečení Jánose Esterházyho

By Publikováno 28. 3. 2019 24 září, 2019 Aktuality

V Krakově proběhlo 25. března 2019 první veřejné zasedání procesu blahořečení grófa Jánose Esterházyho, československého mučedníka a politika maďarské národnosti, který zemřel na Mírově. Sváteční obřad začal mší svatou v krakovské bazilice sv. Františka z Assissi ve čtyřech jazycích: maďarském, polském, slovenském a českém.

Ferenc Cserháti, biskup Maďarů žijících v zahraničí, vyzdvihl Esterházyho vytrvalou víru a spojení s Bohem. Jeho příkladné chování nese i dnes velmi důležité poselství k smíření národů, zmínil hlásal hlavní celebrant.

„V době, kdy jen velmi těžko přinášíme oběti pro jiné, si myslím, že János Esterházy přináší v tomto smyslu důležité poselství. Důležité poselství pro mladé lidi, pro rodiny a pro celou společnost, protože vidíme, jak nesmírně zaplavuje svět sobectví, a proto je dobré vzít si příklad od lidí, kteří i přes obětování vlastního života sloužili pro dobro jiných,“ uvedl biskup Cserháti.

Iniciátorem blahořečení byla Arcidiecéze krakovská. Pozornost upoutal polský původ matky Jánose Esterházyho a jeho výjimečná a obětavá víra v Boha. „Chceme Esterházyho ukázat veřejnosti jako společenského člověka a jako otce rodiny, proto je přítomnost jeho nejbližší rodiny nesmírně důležitá a zároveň nesmírně zavazující. Zavazuje nás ukazovat svědectví Jánose Esterházyho světu věrně a pravdivě,“ řekl krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski.

Slavnostního obřadu se účastnila také Aliz Malfatti, dcera Jánose Esterházyho žijící v Itálii, s rodinou. „Tohle je velký den, protože matka mi vždy říkala, že jeho otce považovali za zločince, ale dnes katolická církev udělala velký krok pro zahájení jeho blahořečení, což je velmi významný počin. Může to znamenat zadostiučinění, protože je mučedníkem komunistického režimu. On nikdy neutíkal před odpovědností,“ zmínil Esterházyho vnuk Giovanni Malfatti.

Československého politika maďarské národnosti po druhé světové válce odsoudili k trestu smrti na základě vykonstruovaných obvinění. Trest později zmírnili na 25 let pobytu ve vězení. Jeho hlavním proviněním měla být účast na rozbití Československa. Blahořečení iniciovala katolická církev s cílem očistit tohoto člověka žijícího svatým životem od lží a pomluv. I díky desítiletí trvající práci odborníka a historika Imre Molnára je dnešní posouzení Jánoše Esterházyho již zcela odlišné.

„Příkladný život Jánose Esterházyho ukazuje, že – jak dnes již odznělo – on zkouškami života procházel s hrdinskou vírou a vyznáváním hrdinských cností, a dal tak příklad nám všem. Dnes je krásný den, rozběhl se proces, který životní vzor, hodnoty a poslání Jánose Esterházyho vyzdvihne z okolí, ve kterém žil a postaví ho vzorem pro všechny lidi,“ podotkl Molnár.

O účasti na zahájení procesu byl velký zájem, poutníci dorazili z Česka, Maďarska a také z Maďary obývaných částí Slovenska. Obřadu se účastnili také poutníci z maďarské římskokatolické farnosti v Praze. Arcibiskupu Jędraszewskému doručili pozdrav kardinála Dominika Duky, který jako bývalý politický vězeň vyzdvihl svědectví o velké lidskosti a solidaritě Jánose Esterházyho a akt odhalení pamětní desky v Motolském hřbitově v Praze, kde je János Esterházy pochován. Olomouckou arcidiecézi zastupoval mírovský administrátor P. František Lízna, SJ.

„Navzdory rozporuplným náladám na Slovensku my, kteří jsme dnes přišli, přicházíme s radostí a vděčností, že Boží vůle se začíná plnit a rozběhnutím tohoto procesu můžeme být svědky začátku nové éry,“ zmínil biskupský vikář nitranské diecéze Mons. Zoltán Ďurčo.

V třífázovém procesu budou život a skutky Jánose Esterházyho zkoumat historici a představitelé církve, aby se ujistili, že byly v souladu s učením církve. Po úspěšném zakončení procesu se arcibiskupství se žádostí o blahořečení Jánose Esterházyho obrátí ke Svatému stolci.

Mučedník komunismu se narodil v roce 1901 ve Velkém Záluží na Slovensku a zemřel v roce 1957 ve vězení v Mírově.

S využitím textu P. Zoltána Balgy