NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poselství nemocným k postní době a Velikonocům 2019

By Publikováno 18. 3. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Nemocní

V uplynulých dnech bylo zveřejněno další poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoučtí biskupové nemocným ve své diecézi. Součástí poselství je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných.

Poselství vychází vždy v době postní a adventní, je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále je rozesláno na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení. Obsahem poselství je tentokrát dopis pomocného biskupa Josefa Nuzíka, který se věnuje poselství křížové cesty, pozdrav arcibiskupa Jana Graubnera, dopis Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných, a také slova z katecheze papeže Františka. Plný text poselství je k dispozici na tomto místě.