NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Postní dobu na AG zahájila přednáška vojenského kaplana

By Publikováno 12. 3. 2019 24 září, 2019 Přednášky

Do postního období vstoupili na Popeleční středu 6. března 2019 studenti i zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) společnou školní mší svatou v kostele Panny Marie. Pozvání ke slavení postní liturgie přijal absolvent AG, plukovník P. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády České republiky.

V homilii zavzpomínal na léta strávená na Arcibiskupském gymnáziu a vyzval všechny přítomné ke snaze o pravdivost vůči sobě i Bohu. Vyzdvihl důležitost být sám sebou a nesnažit se kopírovat druhé, nechat se inspirovat ve svém životě Ježíšem a žít podle jeho slov, být originálem a nestávat se karikaturou či kýčem.

V závěru poděkoval školní kaplan P. Petr Káňa hlavnímu celebrantovi a nabídl všem přítomným konkrétní možnost, jak prožívat dobu postní. Pro zájemce byly přichystané malé pytlíčky nebo pokladničky, kam mohou ukládat uspořené peníze za sladkosti, nápoje, zábavu. Výtěžek postní almužny podpoří činnost a provoz školy v Chacu v Paraguayi. Postní bohoslužbu doprovodil svým zpěvem školní sbor AVE pod vedením Michaela Korbičky.

Po mši svaté následovala přednáška P. Knichala, v níž seznámil studenty druhých ročníků s náplní služby vojenského kaplana. Upozornil i na rozdíl mezi službou náboženskou (konání obřadů apod.) a službou duchovní, skrze kterou přistupuje ke každému vojákovi jako k člověku bez ohledu na vyznání.

První postní víkend na AG patřil duchovní obnově pro studenty a mládež. Rekolekci zaměřenou na téma „Ze smrti k životu“ vedl P. Jan Liška z kyjovského děkanátu. Účastníci se zamýšleli nad účinky a prožívání svátosti křtu ve svém životě.

Během doby postní jsou také studenti na AG zváni ke společné modlitbě křížové cesty, postní aktivitě v podobě srdíček s konkrétními úkoly a v závěru postního období k tradiční křížové cestě školou a městem.

Marie Kvapilíková, AG

Fotogalerie:

mše svatá

přednáška