NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Domácí hospicová péče Caritas – služba lásky v posledních okamžicích života

By Publikováno 11. 3. 2019 24 září, 2019 Aktuality, Charita

Charita rozšiřuje poskytování domácí hospicové péče v Olomouckém kraji. Do nově se tvořícího multidisciplinárního týmu služby Hospicové péče Caritas přijímá nové členy týmu. Cílem je poskytnout kvalitní zdravotní péči lidem trpícím v důsledku nevyléčitelných nemocí, tišit jejich bolest až do samého konce a umožnit tak nemocnému prožít poslední dny života co nejkvalitněji v kruhu nejbližších. Péči zajišťuje Charita 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce na území celého Olomouckého kraje.

Hospicová péče Caritas, jinými slovy „mobilní hospic“, nabízí podporu a pomoc nemocným, kteří se nacházejí v závěrečném stádiu života a pečujícím osobám, jimiž jsou především rodinní příslušníci. V ošetřování nemocných mají charitní služby mnohaleté zkušenosti, protože se rozvíjí již od počátku 90. let, kdy začaly postupně vznikat služby domácí péče. „Zajištění a provoz služby mobilního hospice je po odborné, profesní i finanční stránce náročné, ale pro nás je důležité tuto službu, která vychází z kořenů a praxe samotné církve, poskytovat jako jednu z prioritních charitních služeb. Péče o umírající je součástí identity Charity,“ přibližuje ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Multidisciplinární tým tvoří kromě zdravotních sester lékaři paliativní medicíny a další odborníci, kteří zajišťují komplexní péči o umírajícího pacienta a pečující rodinné příslušníky. „V současné chvíli jsme rádi, že do našeho týmu přibyli noví lékaři i zdravotní sestry. Vzhledem k územnímu rozsahu poskytované péče, který zahrnuje celý Olomoucký kraj, plánujeme do budoucna jejich počet i nadále navyšovat,“ sdělila MUDr. Martina Kirchnerová, odborný garant paliativní péče mobilní Hospicové péče Caritas. Na přání nemocného zajistí Charita rovněž psychologickou a duchovní podporu pastoračním pracovníkem či duchovním, kteří jsou součástí multidisciplinárního týmu a poradenství sociálních pracovníků.

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Život člověka je protkán sítí vztahů a vazeb, které v závěru života nabývají zcela zvláštního významu. Vzrůstá potřeba být se svými blízkými, touha milovat a být milován, být součástí dění, být užitečný, a ne pouze přijímat. „Hospicová péče není o smrti, ale o tom čase před ní a ten je omezený, proto by měl být co nejkvalitnější,“ vysvětluje anestezioložka a lékařka paliativní medicíny Martina Kirchnerová.

Jak vyplynulo z průzkumu veřejnosti, zemřít doma by si přálo 78 procent lidí, 88 procent je ochotno se o své blízké postarat a stejný počet zdravotníků se domnívá, že domácí prostředí je tím nejpřijatelnějším místem pro poslední dny života. „Chceme poskytnout kvalitní odbornou péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a osamocením a poslední dny mohli strávit ve svém vlastním prostředí s těmi, které mají nejraději,“ přibližuje vedoucí Střediska zdravotních služeb Charity Olomouc Kateřina Petrželová a dodává: „Myslíme nejen na odcházející, ale snažíme se poskytnout porozumění a lidskou blízkost i všem doprovázejícím, aby ani oni nezůstali ve své velké bolesti sami a bez naděje.“

Eva Štefková, Charita Olomouc