NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Z Liverpoolu na Moravu: připomínka moravských obětí holokaustu

By Publikováno 1. 3. 2019 24 září, 2019 Aktuality

Reformovaná židovská synagoga v Liverpoolu pečuje již více než padesát let o svitky Tóry, které roku 1964 pražské židovské muzeum na nátlak československého státu prodalo do zahraničí. Svitky uchovávané v Liverpoolu byly napsány v Přerově a jejich původ sahá až do roku 1822.

Ve spolupráci s Centrem pro důvěru, mír a společenské vztahy při Univerzitě v Coventry, s Židovskou obcí v Olomouci a s Institutem pro interkulturní, mezináboženský a ekumenický výzkum a dialog při CMTF UP podnikne letos v březnu liverpoolská delegace cestu do Olomouce a do Přerova.

Při této příležitosti se bude 8. března 2019 v 15.30 s podporou Římskokatolické akademické farnosti konat v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci mezináboženské bohoslužebné shromáždění, které připadne na Den vzpomínky na oběti terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Během slavnosti, při níž zazní písně a modlitby z židovské liturgie 19. století, bude vzpomenuto na osudy členů moravských židovských komunit. Slova žalmů přitom budou pronesena v hebrejštině, angličtině a češtině.

Podnět k uspořádání této mimořádné události vzešel od Jennifer Verson z Centra pro důvěru, mír a společenské vztahy při Univerzitě v Coventry, která v rámci svého akademického výzkumu připravila sérii modlitebních setkání členů různých náboženských komunit v Liverpoolu a na Moravě. Její bádání má za cíl nově poznat a porozumět způsobu, jak zahraniční židovské obce, které pečují o původně české svitky Tóry, mohou ve spolupráci s českými komunitami přispívat k pokojnému soužití mezi příslušníky různých náboženství.

Robert Svatoň, Institut IMEVD CMTF UP Olomouc