NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Setkání moravské provincie na Velehradě ukázalo radost z kněžství

By Publikováno 1. 3. 2019 7 září, 2021 Aktuality, Ochrana nezletilých

Na téma „Radost z kněžství“ se ve dnech 25. – 27. února 2019 zaměřili účastníci každoročního setkání kněží a jáhnů moravské provincie. Tři dny v modlitbách a přednáškách tu s nimi prožili také jejich biskupové.

První den setkání zahájila promluva Mons. Vojtěcha Šímy o „skromné hrdosti ze služby Bohu a lidem“. Hlavním bodem pondělního programu pak byla přednáška „Ideologie gender a netušené zdroje katolické teologie“, se kterou vystoupil P. Jan Balík.

„Ukázal při ní, že tímto tématem se do hloubky zabýval papež svatý Jan Pavel II. ve své Teologii těla, kde píše o kráse a hloubce stvoření člověka jako muže a ženy k obrazu samotného Boha, Nejsvětější Trojice. Poukázal také na nebezpečí genderové ideologie, jejíž důsledky těžce ohrožují rodinu jako základ společnosti a církve stejně jako výchovu dětí a mladé generace. Upozornil, že kromě statečného vyznávání víry je také třeba sledovat svět kolem nás a pracovat pro dobro celé společnosti,“ shrnul obsah biskup Antonín Basler.

Úterní program zahájila přednáška věnovaná problematice sexuálního zneužívání dětí obecně a také v církevním kontextu. Vystoupili s ní dva odborníci věnující se pomoci obětem, P. Marek František Drábek, OPraem. a sestra Theresien Bartoňová, SMCB. „Po nich se svým svědectvím vystoupil také člověk, který se kdysi sám stal obětí zneužívání. Je velice dobré, že tuto přednášku mohli účastníci vyslechnou, a setkání s odborníky na pomoc obětem i s jednou z obětí vzbudilo mezi kněžími veliký zájem,“ zhodnotil biskup Josef Nuzík.

V úterý odpoledne se pak duchovní seznámili i s tématem „Nezájem o víru v ČR a jak na něj odpovídat“ v podání P. Josefa Prokeše z českobudějovické diecéze. „Letos v říjnu budeme prožívat misijní měsíc, na který je třeba se dobře připravit. Josef Prokeš nám ukázal výsledky průzkumu, podle kterého je česká společnost otevřená hlásání evangelia, a upozornil také na to, že se tu otevírá obrovské pole pro laiky: právě oni se s lidmi setkávají tváří v tvář a v jejich přirozeném prostředí, zatímco vůči knězi mohou mnozí cítit bariéru,“ shrnul prezentaci biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.

Program třídenního setkání mimoto každý den nabídl mši svatou, adoraci, setkání s biskupy nebo řadu workshopů a dalších přednášek, mimo jiné zaměřených na evangelizační buňky, doprovázení nemocných nebo na papežské dokumenty Gaudete et exultate a Evangelii gaudium. „Jsem přesvědčen, že účastníci si do svého života i práce v církvi odnesli mnoho užitečných podnětů a zakusili krásné, bratrské, kněžské společenství,“ uzavřel biskup Basler.