NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za umělce 2019 na rozhraní tří diecézí

By Publikováno 18. 2. 2019 24 září, 2019 Aktuality

Trasa Pěší poutě za umělce 2019 odstartuje v neděli 28. července z Poličky a bude končit v sobotu 3. srpna v Jaroměřicích. Procházet bude Olešnicí, Kunštátem, Boskovicemi a Velkými Opatovicemi.

A protože smyslem pouti je vždy vycházení směrem ven, někam a za někým putovat s určitým úmyslem, a protože papež František v letošním roce akcentoval misijní úkol církve, tedy vycházet z církve ven do světa a přinášet dobrou zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, ukázalo se jako vypovídající motto osmý verš z šesté kapitoly proroka Izaiáše: „Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, mne pošli!

Letošní místa na trase pouti se stanou propojovacími články třech diecézí, neboť povedou na jejich rozhraní: z diecéze královéhradecké přes brněnskou do olomoucké. Zastavení v městech a obcích budou připomínat výrazné osobnosti českého národa a jejich výročí: výročí úmrtí hudebního skladatele Bohuslava Martinů v Poličce, v Kunštátě zase kněze Ladislava Kubíčka a básníka Františka Halase. Naopak výročí narození bude mít boskovický rodák kardinál Tomáš Špidlík.

Cílem pouti je poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka. Předcházet mu budou Velké Opatovice, rodiště biskupa Josefa Hrdličky a P. Františka Lízny. Ti by v pátek, dá-li Pán, do místa svého narození přijeli a odtud by se pak přemístili do Jaroměřic. Zde je plánována modlitba křížové cesty na památku rodáka z Hradce nad Svitavou Němce bl. Engelmara Huberta Unzeitiga, CMM, zvaného anděl z Dachau. Poté bude slavena mše svatá a po ní bude dán prostor pro rozhovor s biskupem Josefem a otcem Františkem.

Pěší pouť za umělce bude stejně jako v předešlých letech nabídnuta veřejnosti, která bude zvána prostřednictvím propagace, aby se přidala k jednotlivým etapám trasy i k doprovodnému programu. Co se týče poutnické skupiny, ta nyní hledá svou podobu a měli by ji tvořit lidé (v počtu do 25 osob), kteří budou mít chuť do týmové spolupráce a svými dary a schopnostmi posloužit dobrému průběhu Pěší poutě za umělce.

www.kulturaslova.cz