NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na církevní ZŠ se bavili tancem i ekologií

By Publikováno 7. 2. 2019 24 září, 2019 Školy

Přelom ledna a února prožili žáci Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou při minibále nebo na pobytovém kurzu „Škola pro udržitelný život“ a také si vyslechli přednášku věnovanou holocaustu a extremismu.

Den elegance a minibál

Školní klub ve spolupráci se školní družinou uspořádal v rámci plesové sezóny Den elegance a minibál. Všichni přišli do školy elegantně oblečeni a odpoledne si zatančili na minibále ve vyzdobené školní jídelně. Panovala zde dobrá nálada a děti se s vervou zapojily do tanečních a zábavných her.

 

Pobytový kurz – Škola pro udržitelný život

Žáci 7.B se ve dnech 28. – 30. ledna zúčastnili pobytového kurzu Škola pro udržitelný život, který  probíhal na Rychtě Krásensko (pracoviště SEV Lipka) v krásném prostředí Drahanské vrchoviny. Cílem programu je podpořit místně zakotvenou výuku a komunitní činnost škol, žáky postavit do role hybatelů změn, prohlubovat jejich vztah k místu, kde žijí. Žáci během tří dnů vše trénovali – vymýšleli, tvořili, spolupracovali, komunikovali, prezentovali své návrhy změn.

Holocaust a extremismus

Pro žáky 9. ročníků proběhly přednášky na téma „Holocaust a extremismus“ v rámci prevence rizikového chování. V tomto pořadu byli žáci interaktivní formou seznámeni s historickou i současnou formou rasové diskriminace a měli možnost zamyslet se nad projevy předsudků, antisemitismu, xenofobie a extremismu. Přednášky realizovala křesťanská organizace Abatop z. s. zabývající se prevencí sociálně patologických jevů a přinášející morální a etické hodnoty.