NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Atmosféra duchovních vánočních akcí na Svatém Hostýně

By Publikováno 4. 1. 2019 24 září, 2019 Aktuality

Nejen bohoslužby, ale také živý betlém a novoroční charitativní koncert přispěly na přelomu roku k prožití svátečních dní na Svatém Hostýně.

Vánoční koncert VUS Ondráš

V podvečer svátku sv. Jana Evangelisty (27. prosince) se uskutečnil vánoční koncert „Radujme se, veselme se“ Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna. Zvukomalebným akustickým prostorem mariánské baziliky zněly adventní a vánoční skladby, staročeské, moravské a slovenské koledy i působivé duchovní slovo. Soubor vytvořil neopakovatelnou vánoční atmosféru vánočního oktávu ve zcela zaplněné bazilice nejen slovem, zpěvem a hrou, ale i citlivými světelnými efekty. Několik autobusů a četné hloučky pěších poutníků se po koncertě postupně ztrácely v noční tmě na cestě ke svým domovům stejně tak, jak se před koncertem na poutním místě vynořovaly z večerního šera.

Živý betlém z Horní Lidče

Na schodišti před svatohostýnskou bazilikou se krátce po silvestrovském poledni sešly desítky malých a velkých koledníků a účinkujících z malebné obce Horní Lideč. Stovky poutníků i turistů pod schodištěm a kolem dokola, jedním slovem stovky lidí dobré vůle, sledovaly děj betlémského příběhu vloženého do valašského prostředí. Hornolidečská schola a mládež, cimbálová muzika, valašská rodina u tradičního vánočního stolu, svatá rodina s andělem, tři králové, pastýři, koledníci a všichni ostatní vytvořili příjemné vánoční společenství obohacené o proměnlivé zimní počasí. Zpočátku sněžilo, pak se vyjasnilo a nakonec zasvítilo sluníčko. Nakonec byl všem odměnou nádherný výhled do okolí. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci této dnes již tradiční akce.

Novoroční koncert s Cimbálovou muzikou Soláň

„Vinšujem vám štěsti a zdravi, svaté Boži požehnáni, ni na ten novo nastavajici rok, ale na mnoho let, abystě ve zdravi žili…“ Po slovech lidového přání o Slavnosti Panny Marie, Matky Boží, po poslední dopolední mši svaté a před svátostným požehnáním, zazněl interiérem mariánské baziliky novoroční charitativní koncert vánočních koled v podání Cimbálové muziky Soláň z Rožnova pod Radhoštěm a jejich sólistů. V Lukášově evangeliu čteme na Nový rok: „Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“. Všichni přítomní tak mohli ve svých srdcích rozvažovat nejen o slovech a písních vánočních koled, ale – slovy otce Josefa Čunka závěrem koncertu – rozvažovat o Božích darech hudby, zpěvu a hry na hudební nástroje, a tak věnovat zpět tyto dary Ježíškovi, narozenému Božímu Slovu a Lásce, v betlémských jeslích.

Velké poděkování všem, kteří dobrovolným finančním darem přispěli na charitativní akci, Tříkrálovou sbírku 2019, během novoročního koncertu. Zvláště srdečné poděkování pak Cimbálové muzice Soláň, která věnovala polovinu svého honoráře na tuto bohulibou akci.

Mořic Jurečka, předseda výboru Matice svatohostýnské

Fotogalerie z živého betléma (foto Ivo Buráň)

Další fotografie z vánočních a novoročních setkání na Hostýně zde a zde, záznam půlnoční mše svaté 1. ledna lze zhlédnout na webu TV Noe.