NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zlepšujme svět svými skutky i dobrými zprávami: novoroční poselství arcibiskupa Graubnera

By Publikováno 31. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality

U příležitosti oslav příchodu nového roku se olomoucký arcibiskup Jan Graubner obrací k věřícím se svým poselstvím, ve kterém připomíná některá významná výročí roku 2019.

Do nového roku přeji každému z vás stálou Boží přízeň, ochranu a pomoc zvláště při všech rozhodováních, abyste dobře poznávali a moudře se rozhodovali. Abyste se dovedli vyznat v informacích a uměli odhalit všechny ty nepravdivé a zavádějící, nedali se znechutit těmi špatnými. Viděli v souvislostech, měli Boží nadhled a uměli vytrvat v dobrém. Stojíte-li pak o to, aby byl svět lepší, přidejte se k těm, kteří se snaží dělat každý den aspoň jeden dobrý skutek, a šiřte dobré zprávy.

V tomto roce si připomeneme řadu výročí: 1150 let od smrti svatého Cyrila a také 1150 let od jmenování sv. Metoděje arcibiskupem panonsko-moravským.

V Olomouci vzpomeneme na rakouského arcivévodu a kardinála Rudolfa Jana, který byl jmenován arcibiskupem olomouckým právě před dvěma sty lety. Byla to zajímavá osobnost. Žák, sponzor i přítel slavného Ludvíka van Beethovena, sám hudební skladatel. Taky zakladatel Vítkovických železáren. Na olomoucké univerzitě, která byla tehdy snížena jen na lyceum, prosadil vyučování v češtině. Na jeho osobní zásah u císaře bylo lyceum znovu povýšeno na univerzitu s promočním právem. Byl spoluzakladatelem olomouckého divadla a olomouckých parků.

Uplyne taky 30 let od svatořečení Anežky české a od sametové revoluce.

Ten rok bude hodně bohatý. Kéž je také pokojný a opravdu požehnaný.

+ Jan Graubner