NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Naplnění dává jen láska a oběť: vánoční poselství arcibiskupa Graubnera

By Publikováno 24. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Ve svém poselství, adresovaném věřícím u příležitosti vánočních oslav, se olomoucký arcibiskup Jan Graubner zamýšlí nad významem těchto svátků a vybízí k životu otevřenému dalším generacím.

K vánočním svátkům přeji a vyprošuji vám všem pravou vánoční radost z Boha, který nám dává zakusit svou blízkost, ukazuje svůj zájem, svou přízeň a lásku, která ho vede k přijetí lidství, aby nás mohl vykoupit. Přichází jako bezmocné dítě. A mně se zdá, že toto Dítě chce v našem vymírajícím národě probudit novou lásku k dětem, ba touhu po nich, že chce zapálit novou ochotu rodin žít pro další generace.

Až betlémské Dítě vyroste, založí Boží království a přinese naději všem, kdo ho přijmou jako Spasitele. Jeho království nebude z tohoto světa a spásu nabídne především lidským duším, ale účast na vykoupení zakusí i lidstvo a celý vesmír, který úpí v důsledku hříchu. Jestli na vánoční poselství odpovíme správně, ukáže se to i v lidské rovině. Až dorostou děti s láskou počaté, nebudou všude chybět pracovníci, ale bude dost lékařů i kuchařů, vědců i řemeslníků. Jestli je dobře vychováme jako Ježíšovy přátele, bude mít budoucnost národ i církev.

Pohled do jesliček napovídá, že k naplnění života nestačí kariéra, úspěch, blahobyt a pocit štěstí, ale i předávání života a služba lásky, která se nevyhýbá ani oběti. Děkuji všem, kteří dávají národu a církvi vychované děti, a s vděčností myslím na předchozí generace, které i v podmínkách daleko těžších žily pro štěstí a výchovu dětí.

Všem dětem přeji vánoční radost nejen z dárků a lásky jejich rodičů, ale i z Pána Ježíše, který jim dnes nabízí své přátelství.

Kéž vánoční přítomnost Boží lásky naplní srdce všech, uzdraví vzájemné vztahy a promění rodiny tak, aby v jejich středu měl své místo Boží Syn podobně jako uprostřed Svaté rodiny nazaretské.

Tak požehnané Vánoce!

+ Jan Graubner