NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel trvalý jáhen František Beníček

By Publikováno 13. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel v úterý 11. prosince 2018 ve věku nedožitých 81 let uherskobrodský trvalý jáhen František Beníček. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v úterý 18. prosince od 14.00 ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě a po mši svaté bude jeho tělo uloženo do hrobu rodičů na hřbitově v Suché Lozi.

Narodil se 30. ledna 1938 v Olomouci a 6. února 1938 byl pokřtěn v kostele Panny Marie Pomocnice na Nové Ulici. Po maturitě na Gymnáziu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě pracoval jako technik ve Slováckých strojírnách Uherský Brod.

V letech 1969 – 1971 absolvoval katechetický kurs v Olomouci a následně pak v letech 1990 – 1995 dálkové magisterské studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 1994 byl v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen na trvalého jáhna. Jáhenskou službu vykonával ve farnosti Uherský Brod.

parte