NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Otevřené brány budou od příštího roku fungovat v novém tříletém programu

By Publikováno 11. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Vyhodnocení sezony Otevřených bran se uskutečnilo 7. prosince 2018 v Sazovicích za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, statutárního náměstka hejtmana Jiřího Sukopa, radního pro kulturu Miroslava Kašného, starostky Sazovic Edity Hrbáčkové, zástupců obcí, farností, krajského úřadu i dalších spolupracujících partnerů.

Otevřené brány vstoupí v roce 2019 do jubilejního desátého ročníku, a proto vyhodnocení sezóny 2018 bylo částečně i ohlédnutím za minulými léty, kdy projekt roku 2009 pilotně začínal s devíti kostely nabízejícími zdarma s proškolenými průvodci možnost exkurze do sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců. Letos, tedy v roce 2018, již bylo do Otevřených bran zařazeno 28 kostelů, ve kterých 162 průvodci provedli celkem 211 000 návštěvníků.

V letech 2009–20018 byl projekt založen na trojstranných smlouvách, kdy se na úhradách mezd pro průvodce podílel nejen Zlínský kraj, ale také města, obce a farnosti. Kraj zároveň zajišťoval propagaci projektu.

Od nového roku 2019 budou Otevřené brány fungovat prostřednictvím nového programu, který bude ve své podstatě velmi podobný jako dosud, a podrobnosti o něm budou zveřejněny na webu Zlínského kraje 20. prosince 2018.

„Pro období let 2019-2021 máme na tříletý program alokováno celkem 1 350 000 korun. Celý projekt je důležitý v tom, že je založen na setkávání lidí: návštěvníků, průvodců, vlastníků kulturních památek, zástupců obcí a Zlínského kraje. Ti všichni se musí společně na tomto projektu domluvit.“ informoval radní Miroslav Kašný, který zodpovídá za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport a je garantem Otevřených bran.

Jak dále přítomným sdělil Marek Knot z Odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Zlínského kraje, který bude mít administraci projektu na starosti, 11. ledna 2019 uspořádá Zlínský kraj seminář, kde se zájemci dozvědí bližší informace, jak správně vyplnit žádost o zařazení do projektu a získání dotací. Během dubna pak bude v orgánech Zlínského kraje rozhodnuto o tom, které církevní památky se v novém tříletém programovacím období stanou součástí Otevřených bran.

Mons. Jan Graubner vyjádřil přání využít projektu v budoucnosti ještě více k tomu, aby děti byly prostřednictvím Otevřených bran seznamovány s duchovní a s kulturní hodnotou sakrálních staveb. „Velmi dobrou zkušenost máme v Olomouci, kdy zejména v červnu přicházejí do kostelů celé třídy a učí se, jak se v tomto prostoru chovat a co zde mohou obdivovat. Školy totiž mají v osnovách úkol poznávat místní kulturu,“ řekl arcibiskup.

Z diskuse také vyplynulo, že v příštích letech bude snaha propojit potenciál Otevřených bran s propagací jiných turistických cílů v regionu, zejména pak s Evropskou poutní stezkou sv. Cyrila a Metoděje.

Helena Mráčková, Zlínský kraj