NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

AG mělo důvody k oslavě: slavnost Panny Marie a výročí otce arcibiskupa

By Publikováno 11. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Slavení církevních svátků patří i na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži k významným událostem školního roku. V pátek 7. prosince 2018 jsme se proto sešli na poutní mši svaté v kroměřížském kostele Panny Marie. Ta je patronkou celé školy a je jí zasvěcena horní kaple v budově gymnázia.

Srdečné pozvání ke slavení bohoslužby přijal otec arcibiskup Jan Graubner, jenž nás v kázání obohatil myšlenkami o opravdovosti lásky a poukázal na důležitost kostelů a kaplí pro církev. Za příklad nám dal křesťany ze Sýrie. Ti se v důsledku zničení celého města odstěhovali jinam, protože jim chyběl kostel, v němž by se mohli společně setkávat a čerpat sílu v těžké životní situaci. Cílem těchto slov bylo právě uvědomění si, jak důležitým a nezbytným místem jsou pro nás kostely a kaple.

V závěru mše svaté od nás otec arcibiskup obdržel dar k jeho 70. narozeninám. Duchovní část daru byla v podobě přání se srdíčky, jež znázorňovala jednotlivé modlitby růžence, které studenti v průběhu měsíce října obětovali za otce arcibiskupa a celou arcidiecézi. Druhou částí byl finanční příspěvek určený na pomoc utlačovaným křesťanům na Blízkém východě.

Slavnostní ráz bohoslužby zajistil školní pěvecký sbor AVE pod vedením sbormistra Michaela Korbičky a žesťový kvartet z řad studentů AG.

Jana F. Pawelková, 4.K

Fotografie ze slavnosti si lze rohlédnou zde a zde.