NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Koncert v zaplněné Slavnostní dvoraně podpořil církevní školství

By Publikováno 6. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Hudba, Školy

V úterý 4. prosince 2018 proběhl v zaplněném Slavnostním sále Arcibiskupského paláce benefiční koncert v provedení Tria Martinů. Uskutečnil se pod záštitou pomocného biskupa Antonína Baslera, výtěžek ze vstupného podpoří církevní školství v diecézi.

Unikátní bylo zařazení díla L. van Beethovena, který je s místem konání spjat prostřednictvím portrétu olomouckého arcibiskupa a arcivévody rakouského Rudolfa Jana, který byl jeho žákem a později mecenášem. Taktéž druhá část koncertu se skladbami A. Dvořáka byla skvěle provedena, za což bylo trio odměněno potleskem ve stoje.

Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří činnost Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci. Její ředitelku Ilonu Hamplovou potěšila slova sponzorů koncertu, rodiny Gregorovy, kteří tak chtěli podpořit tradiční rodinu i význam, který v této souvislosti mají církevní školy.

„S paní Gregorovou se již znám díky otci biskupovi Antonínovi několik let a o naší mateřské škole Ovečka jsme hovořili. Mám tedy velikou radost, že manželé Eva a Vít Gregorovi naši Církevní mateřskou školu Ovečka vnímají jako rodinu, protože v tomto duchu jsme se před osmi lety se školním kaplanem a nynějším biskupem Antonínem snažili naši školku založit,“ shrnula ředitelka Hamplová.