NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poprvé si poslechneme příběh nekrvavého mučedníka komunismu, arcibiskupa a vlastence J. K. Matochy

By Publikováno 3. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Velký ctitel Velehradu, nástupce na stolci sv. Metoděje a olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha byl 11 let internován komunistickou Státní bezpečností. V roce 2018 slavíme 130. výročí jeho narození a 70. výročí biskupského svěcení. Dne 8. prosince 2018 vychází z iniciativy současného olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, v rámci speciální “Edice Velehrad”, audiokniha s jeho životním příběhem (podle knihy premonstráta Jindřicha Charouze). Knihu čte paní Hana Maciuchová, hudbu složil Lukáš Hurník a režie se ujal Michal Bureš.

„Bylo pro mě zjevením potkat se s příběhem člověka, o kterém dosud tak málo víme. Jeho nezlomný postoj, pevná vůle, neutuchající víra v pravdu a lásku jsou mi hlubokou inspirací,“ uvedla o práci na knize Hana Maciuchová.

Kdo byl Josef Karel Matocha

Pocházel z rodiny kováře s 11 dětmi, po studiích v Olomouci odešel na studia do Říma, kde získal v roce 1915 doktorát z teologie. Po návratu působil jako vojenský kaplan ve Vojenské nemocnici Ružomberok. Na teologické fakultě v Olomouci přednášel již jako řádný profesor a dvakrát byl děkanem fakulty. V březnu 1948 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem olomouckým.

Úřad však mohl vykonávat pouze do Velikonoc 1950, kdy byl nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí. Jeho spolupracovníci byli zatčeni a uvězněni. Arcibiskup Matocha nesměl vycházet ze své rezidence, kde byl neustále pod dozorem příslušníků StB, kteří mu nedovolili ani číst noviny nebo poslouchat rozhlas.

V roce 1999 mu byl in memoriam prezidentem České republiky Václavem Havlem udělen Řád T. G. Masaryka.

Audioknihu je možno objednat e-mailem na info@velehrad.eu nebo telefonicky na 585 204 460.

Audiokniha ‚Josef Karel Matocha – Biskup a vyznavač‘

Mluvené slovo: Hana Maciuchová
Hudba: Lukáš Hurník
Režie: Michal Bureš