NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jak ovlivňuje cyrilometodějská tradice moderní dějiny, bylo tématem konference ve Starém Městě

By Publikováno 3. 12. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Téma Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách jako vědecký příspěvek k oslavám 100 let české a slovenské státnosti přilákalo 28. listopadu 2018 do Starého Města přes 60 zájemců o historické souvislosti z řad samosprávy, církví, akademické, kulturní i veřejné sféry z obou stran česko-slovenské hranice.

„Konference poodkryla nové souvislosti a ukázala, jak cyrilometodějská zvěst formovala a formuje i současnou kulturu Čechů a Slováků. Skutečností uvědomění si tradic bychom měli být tak naplněni, abychom ji dokázali žít. Podpora aktivit Cyrilometodějské stezky, a tedy i této konference, je jednou ze snah kraje o podporu křesťanské tradice a šíření cyrilometodějské zvěsti znovu mezi český lid,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner na úvod konference konstatoval: „Živý zájem o cyrilometodějskou tradici v novodobých československých dějinách ukazuje, že zdravý kořen má sílu nést bohaté plody po mnoho staletí. V oživeném zájmu o cyrilometodějský odkaz lze vidět ochotu nově objevit klíč k naději.“

Mezi významné hosty konference patřili kromě hejtmana Zlínského kraje a olomouckého arcibiskupa také nitranský biskup Mons. Viliam Judák (který zde měl přednášku o účasti Slováků na unionistických sjezdech na Velehradě), zástupce ekumenického cařihradského patriarchátu biskup Paisij z Apameje, honorární konzul Slovenské republiky v ČR Jaroslav Weigl, zástupci Nitranského samosprávného kraje, starosta obce Tetín a současně předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let Martin Hrdlička a další.

Přednášející: Miroslav Vepřek (FF UP v Olomouci), Viliam Judák (RKCMBF UK Bratislava), Pavel Ambros (CMTF UP v Olomouci), Ján Zozuľak, Peter Ivanič, Róbert Arpáš a Martina Lukáčová (FF UKF v Nitře).

Jak zaznělo v úvodní přednášce Miroslava Vepřeka z Univerzity Palackého v Olomouci: „Lze konstatovat, že cyrilometodějské dědictví je v české i slovenské kultuře trvale přítomno; ovlivnilo jazyk, literární tvorbu, ale také celou vzdělanost a jednoznačně ho lze vnímat jako jeden ze základních pilířů národní identity a kultury.“

Velký úspěch sklidila přenáška prof. Pavla Ambrose z téže univerzity, která uvedla cyrilometodějský odkaz a snahu o vytvoření kulturní stezky do širších celospolečenských souvislostí.

Zájemci se mohou těšit na monografii na dané téma, která bude do konce roku vydána a bude svojí elektronickou verzí zpřístupněna široké veřejnosti na webu www.cyril-methodius.eu/statnost100/  

Konferenci uspořádalo mezinárodní sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) při příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu ve spolupráci s Univerzitou Konstantina Filozofa v Nitře, Starým Městem, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Záštitu nad akcí poskytli: arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, nitranský biskup Mons. Viliam Judák, rektor Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře Libor Vozár, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, předseda Nitranského samosprávného kraje Milan Belica a starosta města Staré Město Josef Bazala.

Fotografie ze setkání zde

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz