NAVRCHOLU.cz

Prožijme advent v misijním duchu a začněme v rodině, vybízí arcibiskup Graubner

By Publikováno 29. 11. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Arcibiskup, Rodiny

Na první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zasílá věřícím arcibiskup Jan Graubner pastýřský list. Zabývá se v něm duchovním životem rodiny a jejím misijním působením v nejbližším okolí.

„Vstupujeme do adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup a připomíná, že nejde jen o misie v zahraničí, ale také v nejbližším okolí. „Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás,“ dodává.

Oceňuje pak úsilí rodin, které rozvíjejí duchovní život v modlitbě, účasti na bohoslužbě a náboženské výchově, a vyjadřuje lítost nad těmi rodinami, kde děti do náboženství nechodí mimo jiné kvůli nadměrnému množství mimoškolních aktivit. „Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát to nejlepší. Ale o tyto rodiny si dělám vážné starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása?“ ptá se a dodává: „Přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti nebo věčnosti, ale současnosti. Pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, že se takzvaně spustí se špatnými kamarády.“

Letošní advent mají podle arcibiskupa Graubnera věřící využít k ujasnění svých hodnot a ke změně praxe tam, kde dosavadní cesta nevede k pravému cíli. „Někdy zjistíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí kvůli rozpadu rodiny. Jiné dítě bude šťastné, když dostane dalšího sourozence,“ vyjmenovává.

Zároveň mají lidé myslet i na druhé: na rodiny svých přátel, rodiče spolužáků svých dětí i další – třeba ty, kdo byli kdysi pokřtěni nebo i křesťansky vychováni, ale pak se vzdálili. „Pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol,“ vybízí olomoucký arcibiskup a dodává: „Jestli někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to radostnější. Letošní advent prožijme v duchu misionářského poslání a začněme ve své rodině.“

V závěru pak cituje slova zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové o rodině: „Rodina je tajemstvím lásky. Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou. a pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Pokud v srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel,“ říká arcibiskup Graubner a všem věřícím žehná k pravému misijnímu snažení po celý advent.

Celý list je dostupný zde.

(gra)