NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Prožijme advent v misijním duchu a začněme v rodině, vybízí arcibiskup Graubner

By Publikováno 29. 11. 2018 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner, Rodiny

Na první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zasílá věřícím arcibiskup Jan Graubner pastýřský list. Zabývá se v něm duchovním životem rodiny a jejím misijním působením v nejbližším okolí.

„Vstupujeme do adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup a připomíná, že nejde jen o misie v zahraničí, ale také v nejbližším okolí. „Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás,“ dodává.

Oceňuje pak úsilí rodin, které rozvíjejí duchovní život v modlitbě, účasti na bohoslužbě a náboženské výchově, a vyjadřuje lítost nad těmi rodinami, kde děti do náboženství nechodí mimo jiné kvůli nadměrnému množství mimoškolních aktivit. „Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát to nejlepší. Ale o tyto rodiny si dělám vážné starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása?“ ptá se a dodává: „Přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti nebo věčnosti, ale současnosti. Pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, že se takzvaně spustí se špatnými kamarády.“

Letošní advent mají podle arcibiskupa Graubnera věřící využít k ujasnění svých hodnot a ke změně praxe tam, kde dosavadní cesta nevede k pravému cíli. „Někdy zjistíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí kvůli rozpadu rodiny. Jiné dítě bude šťastné, když dostane dalšího sourozence,“ vyjmenovává.

Zároveň mají lidé myslet i na druhé: na rodiny svých přátel, rodiče spolužáků svých dětí i další – třeba ty, kdo byli kdysi pokřtěni nebo i křesťansky vychováni, ale pak se vzdálili. „Pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol,“ vybízí olomoucký arcibiskup a dodává: „Jestli někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to radostnější. Letošní advent prožijme v duchu misionářského poslání a začněme ve své rodině.“

V závěru pak cituje slova zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové o rodině: „Rodina je tajemstvím lásky. Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou. a pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Pokud v srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel,“ říká arcibiskup Graubner a všem věřícím žehná k pravému misijnímu snažení po celý advent.

Celý list je dostupný zde.

(gra)