NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Busta Emanuela hraběte Pötting-Persinga se vrátila do školy, jejíž stavbu financoval

By Publikováno 28. 11. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická sídlící v budově zvané Pöttingeum si v sobotu 24. listopadu 2018 připomněla 70. výročí vzniku zdravotnického školství v Olomouci. Při té příležitosti došlo k navrácení a slavnostnímu odhalení busty probošta olomoucké metropolitní kapituly Emanuela hraběte Pötting-Persinga (1818 – 1898), který, ač pocházel ze starého dolnorakouského šlechtického rodu, byl velkým podporovatelem dobročinnosti, českého národního hnutí, české kultury a školství.

Své jmění se rozhodl věnovat na vybudování a provoz české soukromé školy pro vzdělávání dívek (tzv. Ústav hraběte Pöttinga byl slavnostně otevřen roku 1895). Budova i přilehlá ulice dodnes nesou jméno svého mecenáše. V Ústavu hraběte Pöttinga se v minulosti nacházel jeho portrét i busta (jak zachycují dobové fotografie). Cenné umělecké předměty se ovšem během druhé světové války ztratily. Bustu se naštěstí podařilo zachránit. Neznámou cestou se dostala do sbírek dnešního Vlastivědného muzea v Olomouci, kde byla deponována do letošního roku, než vedení školy požádalo o její zapůjčení.

Opětovné instalování busty zakladatele školy v prostorách bývalé ústavní kaple je zásluhou především paní Hany Dostálové, která se vedle svých kantorských povinností soustavně věnuje mapování minulosti školní budovy. Pátrání po původním díle vlastně začalo identifikací jiné busty, která se dodnes nachází v prostorách školy. Dlouhá léta byla omylem vydávána za Emanuela Pöttinga. Na základě dobové fotografie se ovšem zjistilo, že se jedná o P. Ignáta Wurma (1825 – 1911), olomouckého kněze, redaktora, etnografa, který se zasloužil kupříkladu o zřízení prvního českého muzea v Olomouci. Stejná busta byla ještě roku 1936 součástí expozice muzea Vlastivědného spolku muzejního, které tenkrát sídlilo v Purkrabské ulici. Prozatím se nepodařilo objasnit, jak se do Pöttingea dostala (objevena byla na půdě školní budovy).

Jak uvedl při sobotní slavnosti současný probošt metropolitní kapituly, děkan a dómský farář P. Ladislav Švirák, přítomné dílo symbolizuje pevný základ, který dal Pötting do vínku této škole. Ve svém proslovu použil přirovnání s olomouckou katedrálou, která sice v průběhu staletí mnohokrát změnila svou tvář, ale její základy vystavěné na skále zůstaly stejné a pevné. Nezbývá než škole popřát tytéž stálé a pevné základy a vše dobré do dalších let.

Martin Kučera