NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noví rytíři Božího hrobu chtějí pomáhat Svaté zemi

By Publikováno 20. 11. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Při mši svaté, kterou v olomoucké katedrále sv. Václava celebroval v neděli 18. listopadu 2018 vedle arcibiskupa Jana Graubnera také americký kardinál Edwin O’Brien, byli do Řádu Božího hrobu přijati noví členové.

Společenství se tak v ČR rozrostlo o čtyři uchazeče. „Velmi si ceníme toho, že se nedělní slavnosti zúčastnil sám velmistr, kardinál O’Brien,“ ocenil člen řádu Jan Lata. Připomenul také, že americký kardinál do Olomouce přicestoval z Říma, kde se o dva dny dříve účastnil řádového konzultu završeného audiencí u papeže Františka (více zde).

Česká magistrální delegace řádu, který si klade dva hlavní cíle, a sice pomoc křesťanům ve Svaté zemi a také duchovní rozvoj svých členů, získala podle Laty přednedávnem i své duchovní sídlo. „Bylo pro něj vybráno poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka. Tato významná národní kulturní památka vyjadřuje touhu věřících zakusit pašijové události a spatřit alespoň nápodobu svatých míst,“ vysvětlil.

A na podporu své spirituality získali členové řádu ještě jednu pomoc. „Náš velkopřevor arcibiskup Jan Graubner sepsal brožuru ‚Bdění u Božího hrobu‘, která obsahuje stručnou informaci o našem řádu i rozjímání pro velkopáteční getsemanské bdění,“ uzavřel Lata.

Fotogalerie (foto Dominik Novák / Člověk a Víra)