NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

P. Marián Pospěcha s lektory Božího slova v Olomouci

By Publikováno 19. 11. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

„Touha sdělovat Boží slovo tak, aby mu porozuměl interpret i ostatní, kteří společně naslouchají při mši svaté… Lektorská služba a to, jak lektor Boží slovo čte, v sobě zahrnuje i pedagogický rozměr… Prosit o milost upřímné radosti z vykonávání lektorské služby… Přijímat dar lektorské služby, nenechat tento dar zabalený, ale chtít ho rozbalit a poznat, co mi bylo dáno darem, potom ho také správně použít a nesnažit se ho přetvářet podle sebe…“ Tyto a jiné myšlenky a podněty zazněly z úst P. Mariána Pospěchy, kněze ostravsko-opavské diecéze z farnosti Dolní Lutyně, při říjnovém setkání lektorů Božího slova v Olomouci.

16. setkání lektorů Božího slova v Olomouci přineslo opět hodně radosti z podnětného setkání. Velkou radost přináší i poznání, že je zde společenství, jehož jádrem jsou již mnohaletí účastníci, ale zároveň je to společenství otevřené, ke kterému se každý rok přidávají nový účastníci. A přesto všichni tvoří doplňující se celek, ve kterém si mohou předávat své zkušenosti. Letošního setkání se zúčastnilo 38 lektorů z jedenácti děkanátů a z osmnácti farností olomoucké diecéze.

Po přednášce o. Mariána se všichni přesunuli do katedrály sv. Václava. Zde byla nabídnuta zájemcům možnost svátosti smíření. Služby zpovědníka se ujal o. Marián Pospěcha a o. Česlav Plachý, OP. Necelá půlka účastníků setkání vystoupila na dómskou věž a ostatní využili možnosti ztišení před svatostánkem. Potom se všichni sešli při slavení mše svaté, kterou celebroval o. Marián a se kterým se potom všichni rozloučili při společném focení před katedrálou a vrátili se do sálu kurie.

Zde čekalo občerstvení nejen ve formě jídla, ale i v podobě rozhovorů, předávání zkušeností a vzájemného se sdílení. „Už jsem byla vyhořelá o toto setkání mě opravdu ‚nakoplo‘ a dodalo chuť do další služby,“ řekla jedna z nových účastnic setkání. „Zaujal mě pedagogický rozměr lektorské služby,“ na tom se nezávisle shodlo několik účastníků těch dřívějších i těch úplně nových.

P. Marián Pospěcha, mimo jiné také moderátor TV Noe, byl v ostravsko-opavské diecézi pověřen duchovním zastřešením lektorské služby. Nabízí laikům zastávající tuto službu, a to i těm z ostatních diecézí, duchovní obnovu zaměřenou právě na službu lektora, která se již potřetí uskuteční 10. – 12. května 2019 na Velehradě.

Martina Pavlíková, hlavní organizátorka setkání, opět připomněla webové stránky, na kterých všichni zájemci o přípravu nedělních textů Božího slova najdou nejen texty, ale i nahrávky těchto čtení, dále odkazy na Biblické dílo a potom i žalmy a jejich hudební nahrávky: www.kulturaslova.cz.